Slaný

23.05.2013 10:06

SLANÝ 

 

PRETEK č.: 4      DÁTUM:12.05.2013 ČAS ŠTARTU: 9:30:00    STRANA :   1

USPORIADATEL:OZ CHPH TRENČÍN

SPRACOVATEL :DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK

Zarad.do súťaží:MS, OZ, VS

Kategória :AB  Súradnice :50:12:18  14:04:18

Séria     : 30/ 7

BODOVANIE : 60/ 1

Rozpätie  : od  301.735 km do  347.992 km

Počasie   :

   pri štarte:

   pri dolete:

POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3963   Z TOHO 20 % :    793

 

Prvý holub :10-S -0603 722   prilet: 1.13:12:42

            Rýchlosť:1389.753m/min , vzdial.: 309.498km

            Chovateľ :MOLNÁR + ĎURIŠ       NOVÉ MESTO

Posledný holub :10-S -0607 567   prilet: 1.14:02:50

            Rýchlosť:1195.789m/min , vzdial.: 326.251km

            Chovateľ :JANDO MIROSLAV       TRENČÍN  

 

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov

12    NOVÉ MESTO             20     613    198     24.97   32.30   5386

13    BOŠÁČKA                 8     229     54      6.81   23.58   2413

19    TR.TURNÁ               12     401     86     10.84   21.45   3045

20    V.BIEROVCE              9     292     78      9.84   26.71   2044

21    TRENČÍN                10     371     67      8.45   18.06   2078

22    DUBNICA                12     363     63      7.94   17.36   2111

24    HORŇANY                13     369     70      8.83   18.97   2489

25    NEMŠOVÁ                 8     323     48      6.05   14.86   1477

26    HORNÁ SUČA             16     434     47      5.93   10.83   2083

27    KAMENIČANY             19     568     82     10.34   14.44   3192

      Spolu:                127    3963    793                    26318

 

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 4

%     poradie   body rychlost nad

 1     1 -   40   60   1346.886

 2    41 -   79   59   1316.879

 3    80 -  119   58   1299.964

 4   120 -  159   57   1285.645

 5   160 -  198   56   1276.457

 6   199 -  238   55   1268.584

 7   239 -  278   54   1263.277

 8   279 -  317   53   1254.675

 9   318 -  357   52   1247.008

10   358 -  397   51   1242.649

11   398 -  436   50   1238.922

12   437 -  476   49   1232.510

13   477 -  515   48   1228.293

14   516 -  555   47   1223.864

15   556 -  595   46   1218.294

16   596 -  634   45   1214.224

17   635 -  674   44   1210.844

18   675 -  714   43   1206.771

19   715 -  753   42   1200.979

20   754 -  793   41   1195.789

 

 

SLANÝ 

                                                          STRANA :   2

PORADIE PODĽA HOLUBOV

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

 1.MOLNÁR + ĎURIŠ,NOVÉ MESTO         nas/um:48/21/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:VAĎOVCE               309.498km,por:    2 cel:   15 body:  1064

             1  47 10-S -0603 722   H 1389.753  1.13:12:42   0    0.252

             3  19 11-S -0603 22    H 1381.585  1.13:14:01  60    0.757

             4  23 11-S -0603 4     H 1381.482  1.13:14:02  60    1.009

            47  17 11-S -0603 3     H 1336.828  1.13:21:31  59   11.860

            86  34 12-S -0999 6997  H 1314.217  1.13:25:30   0   21.701

            87  20 11-S -0603 25    H 1314.124  1.13:25:31  58   21.953

           115  14 12-S -0603 242   H 1300.503  1.13:27:59  58   29.018

           195   7 11-S -0603 1     H 1277.070  1.13:32:21  56   49.205

           208  45 10-S -0603 728   H 1274.616  1.13:32:49   0   52.485

           242   8 11-S -0603 65    H 1267.396  1.13:34:12  54   61.065

           254   3 11-S -0603 26    H 1266.272  1.13:34:25   0   64.093

           259  38 11-PL-0439 4032  H 1265.927  1.13:34:29   0   65.355

           264  39 12-S -0603 259   H 1265.754  1.13:34:31   0   66.616

           298   9 12-S -0603 274   H 1258.548  1.13:35:55   0   75.196

           303  16 12-S -0603 219   H 1257.781  1.13:36:04   0   76.457

           339   4 11-S -0603 42    H 1250.581  1.13:37:29   0   85.541

           342  10 12-S -0603 244   H 1250.413  1.13:37:31   0   86.298

           379  28 11-S -0603 2     H 1244.547  1.13:38:41   0   95.635

           389  43 10-S -0603 725   H 1243.547  1.13:38:53   0   98.158

           467   5 12-S -0603 255   H 1234.289  1.13:40:45   0  117.840

           512  12 12-S -0999 6992  H 1228.898  1.13:41:51   0  129.195

                                       Spolu               405 bodov

 

 2.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO           nas/um:30/11/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:BRUNOVCE              321.149km,por:    6 cel:    2 body:  1166

             2  26 11-S -0603 348   H 1384.661  1.13:21:56  60    0.505

            19  22 09-S -0603 945   H 1364.463  1.13:25:22  60    4.794

            63  13 09-S -0603 953   H 1326.605  1.13:32:05  59   15.897

           125   3 09-S -0603 942   H 1298.534  1.13:37:19  57   31.542

           161  30 12-S -01904 222  A 1285.196  1.13:39:53  56   40.626

           177  25 10-S -0603 668   H 1281.180  1.13:40:40  56   44.663

           291  27 12-S -0603 1052  H 1260.149  1.13:44:51  53   73.429

           356  23 07-S -0603 514   H 1247.342  1.13:47:28   0   89.831

           399  20 10-S -0603 615   H 1242.516  1.13:48:28   0  100.681

           404  21 09-S -0603 959   H 1241.875  1.13:48:36   0  101.943

           533  28 06-S -0603 316   H 1226.228  1.13:51:54   0  134.494

                                       Spolu               401 bodov

 

 3.PSOTNÝ PETER,NOVÉ MESTO           nas/um:30/10/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:STARÁ TURÁ            305.121km,por:   10 cel:   33 body:   912

             5  12 11-S -0603 202   H 1378.974  1.13:11:16  60    1.262

            16   7 10-S -0603 441   A 1366.010  1.13:13:22  60    4.037

            23   9 11-S -0603 124   A 1358.408  1.13:14:37  60    5.804

           104  29 10-S -0603 479   A 1304.679  1.13:23:52  58   26.243

           240  22 09-S -0603 720   H 1267.552  1.13:30:43  54   60.560

           241   2 10-S -0603 458   A 1267.552  1.13:30:43  54   60.813

           250   3 09-S -0603 726   A 1266.675  1.13:30:53  54   63.084

           368  26 09-S -0603 772   A 1245.561  1.13:34:58   0   92.859

           521   1 10-S -0603 404   A 1227.439  1.13:38:35   0  131.466

           716  10 09-S -0603 777   H 1206.409  1.13:42:55   0  180.671

                                       Spolu               400 bodov

 

SLANÝ                      

                                                          STRANA :   3

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

 4.KOLÁRIK ĽUDOVÍT,TRENČÍN           nas/um:21/ 8/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČÍN               321.094km,por:   43 cel:   58 body:   637

             6   2 09-S -0606 68    A 1372.979  1.13:23:52  60    1.514

           186   1 08-S -0606 28    A 1279.599  1.13:40:56  56   46.934

           286  13 12-S -0606 219   H 1261.831  1.13:44:28  53   72.168

           446  17 12-S -0606 217   H 1237.277  1.13:49:31  49  112.541

           616  20 11-S -0606 162   A 1216.342  1.13:53:59  45  155.438

           774  19 12-S -0606 227   H 1198.783  1.13:57:51  41  195.307

           780   7 12-S -0606 223   A 1198.410  1.13:57:56  41  196.821

           791  15 11-S -0606 181   H 1196.029  1.13:58:28   0  199.596

                                       Spolu               345 bodov

 

 5.TURAN MARIAN,BOŠÁČKA              nas/um:29/ 8/ 7 rozch.-00:00:11

bydl.:MORAVSKÉ LIESKOVÉ     309.751km,por:   12 cel:   42 body:   789

             7   1 09-S -0604 324   H 1372.807  1.13:15:38  60    1.766

            56  21 12-S -0604 595   H 1332.644  1.13:22:26  59   14.131

            59   4 11-S -0604 111   H 1330.069  1.13:22:53  59   14.888

            99   6 12-S -0604 551   H 1307.518  1.13:26:54  58   24.981

           199  14 10-S -0602 1161  H 1276.359  1.13:32:41  55   50.214

           224  13 12-S -0604 580   H 1271.208  1.13:33:40  55   56.523

           405   3 11-S -0604 131   H 1241.736  1.13:39:27  50  102.195

           609  22 12-S -0604 567   H 1216.539  1.13:44:37   0  153.671

                                       Spolu               396 bodov

 

 6.ČECHVALA FRANTIŠEK,V.BIEROVCE     nas/um:30/13/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        319.934km,por:   15 cel:   38 body:   871

             8   8 12-S -0608 359   H 1372.420  1.13:23:07  60    2.019

            85  20 08-S -55 1842    H 1314.707  1.13:33:21  58   21.448

           202  14 08-S -0608 722   H 1275.654  1.13:40:48  55   50.971

           227  21 10-S -0608 509   H 1271.008  1.13:41:43  55   57.280

           266  22 11-S -0608 166   H 1265.478  1.13:42:49  54   67.121

           284   2 10-S -0608 502   A 1262.482  1.13:43:25  53   71.663

           402   6 11-S -0608 187   A 1242.221  1.13:47:33  50  101.438

           409  26 11-S -55 2750    H 1241.498  1.13:47:42   0  103.205

           420  12 11-S -0608 154   H 1240.455  1.13:47:55   0  105.980

           510  25 12-S -0608 369   H 1229.176  1.13:50:17   0  128.690

           546  13 11-S -0608 176   H 1224.862  1.13:51:12   0  137.774

           705  28 11-S -0608 153   H 1207.526  1.13:54:57   0  177.896

           758  16 11-S -0608 171   H 1200.578  1.13:56:29   0  191.269

                                       Spolu               385 bodov

 

 7.DEDÍK JÁN,NOVÉ MESTO              nas/um:30/13/ 7 rozch.-00:00:08

bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    315.431km,por:    1 cel:   41 body:   789

             9  26 12-S -0603 1762  H 1370.347  1.13:20:11  60    2.271

            12  21 11-S -0603 1719  H 1369.355  1.13:20:21  60    3.028

            36   7 12-S -0603 1782  H 1348.380  1.13:23:56  60    9.084

            45   1 12-S -0603 1768  H 1339.031  1.13:25:34  59   11.355

            84  16 12-S -0603 1787  H 1315.575  1.13:29:46  58   21.196

            93  25 11-S -0603 1740  H 1312.564  1.13:30:19  58   23.467

           212  22 10-S -0603 89    H 1273.954  1.13:37:36  55   53.495

           391  29 09-S -0999 2311  H 1243.323  1.13:43:42   0   98.663

           445  17 09-S -0603 1719  H 1237.308  1.13:44:56   0  112.289

           456  24 11-S -0603 1709  H 1236.499  1.13:45:06   0  115.064

           501   4 12-S -0603 1800  H 1229.910  1.13:46:28   0  126.419

           578  11 12-S -0603 1772  H 1220.629  1.13:48:25   0  145.849

           580  13 12-S -0603 1773  H 1220.315  1.13:48:29   0  146.354

                                       Spolu               410 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :   4

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

 8.BRKAL JÁN ING.,NOVÉ MESTO         nas/um:66/30/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:STARÁ TURÁ - PAPRAĎ   301.803km,por:    4 cel:   34 body:   911

            10  24 10-S -0603 966   A 1370.171  1.13:10:16  60    2.523

            11  34 12-S -03105 1105 H 1369.860  1.13:10:19   0    2.776

            13  43 08-S -0603 194   H 1368.928  1.13:10:28   0    3.280

            14  62 11-S -0603 814   A 1368.825  1.13:10:29   0    3.533

            28  19 11-S -0603 1909  H 1352.669  1.13:13:07  60    7.065

            29  35 11-S -0603 1913  H 1352.366  1.13:13:10   0    7.318

            73  16 11-S -0603 870   H 1320.319  1.13:18:35  59   18.420

            74  28 12-S -0208 767   A 1320.127  1.13:18:37  59   18.673

           116  32 11-S -0603 897   H 1300.408  1.13:22:05   0   29.271

           124  18 11-S -0603 900   H 1298.915  1.13:22:21  57   31.289

           163  48 12-S -0603 1991  A 1284.268  1.13:25:00   0   41.130

           206  51 12-S -0603 687   A 1274.955  1.13:26:43   0   51.981

           247  21 10-S -0603 958   A 1267.015  1.13:28:12  54   62.327

           249  22 10-S -0603 929   A 1266.838  1.13:28:14  54   62.831

           270  25 12-S -0603 683   A 1264.979  1.13:28:35   0   68.130

           281  10 08-S -0603 1186  H 1262.950  1.13:28:58   0   70.906

           310  38 11-S -0603 878   H 1256.465  1.13:30:12   0   78.224

           331  14 10-S -0603 905   H 1252.208  1.13:31:01   0   83.523

           378  13 11-S -0208 371   H 1244.548  1.13:32:30   0   95.382

           384  12 11-S -0603 848   H 1244.035  1.13:32:36   0   96.896

           471  31 11-S -0603 831   H 1233.359  1.13:34:42   0  118.849

           544  26 11-S -0603 827   A 1225.098  1.13:36:21   0  137.270

           547  36 11-S -0603 841   H 1224.850  1.13:36:24   0  138.027

           549  15 10-S -55 2355    H 1224.767  1.13:36:25   0  138.531

           550  55 12-S -0603 631   H 1224.601  1.13:36:27   0  138.784

           554  45 11-S -0603 811   H 1224.105  1.13:36:33   0  139.793

           566  20 11-S -0603 819   H 1222.287  1.13:36:55   0  142.821

           571   4 09-S -0603 295   H 1221.710  1.13:37:02   0  144.083

           596  66 12-S -0603 691   A 1218.258  1.13:37:44   0  150.391

           788  29 11-S -0603 849   H 1197.077  1.13:42:07   0  198.839

                                       Spolu               403 bodov

 

 9.KURTIŠ JOZEF,V.BIEROVCE           nas/um:60/21/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. STANKOVCE      321.192km,por:    8 cel:    4 body:  1160

            15  21 11-S -0608 388   H 1366.290  1.13:25:05  60    3.785

            31   1 10-S -0608 110   H 1352.198  1.13:27:32  60    7.822

            48   6 10-S -0608 199   H 1336.722  1.13:30:17  59   12.112

            67  17 09-S -0608 572   H 1325.779  1.13:32:16  59   16.906

            71  28 11-S -0608 383   H 1325.050  1.13:32:24  59   17.916

           121  39 12-S -0608 228   H 1299.583  1.13:37:09   0   30.532

           203  44 12-S -0608 211   H 1275.499  1.13:41:49   0   51.224

           205  55 12-S -0608 226   H 1275.162  1.13:41:53   0   51.728

           218  15 09-S -0608 547   H 1272.804  1.13:42:21  55   55.009

           380  58 10-S -0608 102   H 1244.368  1.13:48:07   0   95.887

           407  50 11-S -0608 387   H 1241.642  1.13:48:41   0  102.700

           464  32 12-S -0608 198   H 1234.800  1.13:50:07   0  117.083

           476   4 10-S -0608 106   H 1232.510  1.13:50:36  49  120.111

           480  51 11-S -0608 322   H 1232.037  1.13:50:42   0  121.120

           486  38 12-S -0999 6370  H 1231.564  1.13:50:48   0  122.634

           524   2 10-S -0608 135   H 1227.329  1.13:51:42   0  132.223

           552  25 11-S -0608 308   H 1224.366  1.13:52:20   0  139.288

           570  41 12-S -0608 230   H 1221.882  1.13:52:52   0  143.830

           706   3 10-S -0608 193   H 1207.489  1.13:56:00   0  178.148

           769  37 12-S -0608 195   H 1199.149  1.13:57:51   0  194.045

           786   8 11-S -0608 398   H 1197.658  1.13:58:11   0  198.335

                                       Spolu               401 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :   5

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

10.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO         nas/um:30/12/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    315.877km,por:    5 cel:   25 body:   984

            17   1 10-S -0603 1074  A 1364.774  1.13:21:27  60    4.290

            18   6 11-S -0603 1202  A 1364.479  1.13:21:30  60    4.542

            25  16 10-S -0603 1061  H 1355.792  1.13:22:59  60    6.308

            94   4 11-S -0603 1234  A 1311.418  1.13:30:52  58   23.719

           127  29 11-S -0603 1231  H 1297.147  1.13:33:31  57   32.046

           255   9 11-S -0603 1272  A 1266.209  1.13:39:28  54   64.345

           261  20 12-S -0603 313   H 1265.871  1.13:39:32  54   65.859

           401  27 11-S -0603 1267  H 1242.469  1.13:44:14   0  101.186

           410   9 12-S -0603 334   H 1241.411  1.13:44:27   0  103.457

           413  25 12-S -0603 308   H 1241.248  1.13:44:29   0  104.214

           557   2 11-S -0603 1242  A 1223.460  1.13:48:11   0  140.550

           567  18 11-S -0603 1227  H 1222.198  1.13:48:27   0  143.073

                                       Spolu               403 bodov

 

11.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO         nas/um:42/22/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:POVAŽANY              319.191km,por:    7 cel:    6 body:  1129

            20  21 12-S -0603 1183  H 1362.802  1.13:24:13  60    5.047

            22  28 09-S -0603 420   H 1362.608  1.13:24:15  60    5.551

            61  20 09-CZ-0234 485   H 1327.842  1.13:30:23  59   15.392

           126  39 12-S -0603 1171  H 1298.052  1.13:35:54   0   31.794

           146  30 09-S -0603 432   H 1290.269  1.13:37:23  57   36.841

           211  27 09-S -0603 417   H 1273.961  1.13:40:33  55   53.242

           214  13 11-S -0603 787   H 1273.453  1.13:40:39  55   53.999

           221  12 12-S -0603 1185  H 1272.438  1.13:40:51  55   55.766

           301  11 09-S -0603 1076  H 1258.226  1.13:43:41   0   75.953

           304   3 10-S -0603 256   H 1257.730  1.13:43:47   0   76.710

           338  25 11-S -0603 760   H 1250.830  1.13:45:11   0   85.289

           349  26 11-S -0603 769   H 1248.628  1.13:45:38   0   88.065

           417  14 11-S -0603 785   H 1240.781  1.13:47:15   0  105.223

           451   8 08-S -0603 705   H 1236.775  1.13:48:05   0  113.803

           455   4 11-S -0603 797   H 1236.535  1.13:48:08   0  114.812

           497  41 12-S -0603 1153  H 1230.260  1.13:49:27   0  125.410

           618  15 08-S -0603 704   H 1216.043  1.13:52:29   0  155.942

           687   6 12-S -0603 1170  H 1209.744  1.13:53:51   0  173.354

           748   2 10-S -0603 255   H 1201.246  1.13:55:43   0  188.746

           771  16 12-S -0999 7885  H 1198.990  1.13:56:13   0  194.550

           773  34 12-S -0603 1196  H 1198.914  1.13:56:14   0  195.054

           775  10 12-S -0603 1162  H 1198.689  1.13:56:17   0  195.559

                                       Spolu               401 bodov

 

12.BARANČÍK JAROSLAV,NOVÉ MESTO      nas/um:55/16/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:ČACHTICE              316.338km,por:   18 cel:   30 body:   931

            21  17 10-S -0603 1437  H 1362.743  1.13:22:08  60    5.299

            69  21 11-S -0603 535   H 1325.531  1.13:28:39  59   17.411

            70  34 11-S -0603 596   A 1325.439  1.13:28:40   0   17.663

            95  39 07-S -0603 673   A 1311.246  1.13:31:15   0   23.972

           130   7 08-S -0603 1274  H 1295.494  1.13:34:11  57   32.803

           197  29 09-S -0603 25    H 1276.586  1.13:37:48  56   49.710

           335  10 08-S -0603 1268  H 1251.502  1.13:42:46  52   84.532

           427  32 08-S -0603 980   H 1239.731  1.13:45:10   0  107.747

           444   6 11-S -0603 556   H 1237.468  1.13:45:38  49  112.036

           466  13 10-S -0603 1441  H 1234.409  1.13:46:16  49  117.588

           473   4 10-S -0603 1466  H 1232.806  1.13:46:36   0  119.354

           498  37 11-S -0603 558   A 1230.249  1.13:47:08   0  125.662

           513  36 11-S -0603 568   A 1228.895  1.13:47:25   0  129.447

           575  38 11-S -0603 590   A 1220.832  1.13:49:07   0  145.092

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :   6

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           601  30 09-S -0603 59    H 1217.309  1.13:49:52   0  151.653

           736  15 07-S -0603 663   H 1202.654  1.13:53:02   0  185.718

                                       Spolu               382 bodov

 

13.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO   nas/um:30/18/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    315.203km,por:    3 cel:    7 body:  1122

            24  10 10-CZ-0249 843   H 1357.853  1.13:22:08  60    6.056

            43  21 10-S -0603 2     H 1340.624  1.13:25:07  59   10.850

            44  20 12-S -0603 728   H 1339.959  1.13:25:14  59   11.103

            77  27 09-CZ-0249 579   H 1317.646  1.13:29:13  59   19.430

            91  19 09-S -0603 1868  H 1313.163  1.13:30:02  58   22.962

           230  16 12-S -0603 735   H 1270.297  1.13:38:08  55   58.037

           245   8 09-S -0603 1869  H 1267.148  1.13:38:45  54   61.822

           315   3 11-S -0603 1108  H 1254.789  1.13:41:12   0   79.485

           328  29 09-S -0603 1894  H 1253.292  1.13:41:30   0   82.766

           461   7 10-S -0603 58    H 1235.606  1.13:45:06   0  116.326

           462   2 10-S -0603 10    H 1235.525  1.13:45:07   0  116.578

           633  30 11-S -0603 1386  H 1214.421  1.13:49:33   0  159.727

           670  24 12-S -0603 736   H 1211.232  1.13:50:14   0  169.064

           674  22 09-S -0603 1890  H 1210.844  1.13:50:19   0  170.073

           699   4 11-CZ-0249 259   H 1207.906  1.13:50:57   0  176.382

           756  12 12-S -0603 733   H 1200.621  1.13:52:32   0  190.765

           779  26 12-S -0603 234   H 1198.415  1.13:53:01   0  196.568

           783   6 10-CZ-0249 863   H 1198.187  1.13:53:04   0  197.578

                                       Spolu               404 bodov

 

14.BULEJKO JOZEF,HORNÁ SUČA          nas/um:37/ 3/ 3 rozch.-00:00:01

bydl.:HORNÁ SÚčA            312.886km,por:   72 cel:   57 body:   670

            26   9 12-S -0609 1221  H 1355.756  1.13:20:47  60    6.561

            33  21 11-S -0609 750   H 1351.949  1.13:21:26  60    8.327

           628  19 09-BE- 6016724   H 1214.934  1.13:47:32  45  158.466

                                       Spolu               165 bodov

 

15.LAZO JAROSLAV,TR.TURNÁ            nas/um:28/ 6/ 6 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. TURNÁ          322.128km,por:   46 cel:   56 body:   670

            27  15 11-S -0607 853   H 1355.282  1.13:27:41  60    6.813

           122   7 10-S -55 2261    H 1299.515  1.13:37:53  57   30.785

           145  11 11-S -0607 896   H 1290.405  1.13:39:38  57   36.588

           158  19 10-S -55 1710    H 1286.026  1.13:40:29  57   39.869

           196   3 10-CZ-0400 24    H 1276.766  1.13:42:18  56   49.457

           414  22 12-S -0607 560   H 1241.022  1.13:49:34  50  104.466

                                       Spolu               337 bodov

 

16.MINÁRIK JOZEF,HORŇANY             nas/um:29/ 6/ 6 rozch.-00:00:01

bydl.:HORŇANY               337.566km,por:   52 cel:   16 body:  1043

            30  10 11-S -0605 983   A 1352.338  1.13:39:37  60    7.570

            32  25 11-S -0605 1059  H 1351.977  1.13:39:41  60    8.075

           299   9 12-S -0605 876   A 1258.479  1.13:58:14  53   75.448

           468  17 11-S -0605 998   H 1234.170  1.14:03:31  49  118.092

           499  29 12-S -0605 872   H 1230.122  1.14:04:25  48  125.915

           739   1 11-S -0605 1067  A 1202.301  1.14:10:46  42  186.475

                                       Spolu               312 bodov

 

17.BULKO JÁN,V.BIEROVCE              nas/um:38/12/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        320.080km,por:   24 cel:   48 body:   746

            34   8 08-S -0608 633   H 1349.599  1.13:27:10  60    8.579

            80  20 10-S -0608 337   A 1316.570  1.13:33:07  58   20.187

           108  16 09-S -0608 713   H 1304.054  1.13:35:27  58   27.252

           112  22 08-S -0608 615   A 1301.050  1.13:36:01  58   28.261

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :   7

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           160  34 10-S -0608 320   A 1285.290  1.13:39:02   0   40.373

           439  29 10-S -0608 304   A 1238.540  1.13:48:26  49  110.775

           568  38 12-S -0608 270   A 1222.146  1.13:51:54   0  143.326

           582  10 11-S -0608 119   H 1219.817  1.13:52:24  46  146.858

           636  25 04-S -0608 187   A 1214.034  1.13:53:39  44  160.484

           643  36 12-S -0608 288   A 1213.343  1.13:53:48   0  162.251

           647  21 05-S -0608 411   A 1212.960  1.13:53:53   0  163.260

           651   5 09-S -0608 161   H 1212.730  1.13:53:56   0  164.269

                                       Spolu               373 bodov

 

18.SANTA ŠTEFAN,TR.TURNÁ             nas/um:31/10/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:TRENČ. TURNÁ          322.121km,por:   17 cel:   47 body:   754

            35  30 10-S -0607 447   H 1349.292  1.13:28:44  60    8.832

            76  26 09-S -0607 333   H 1319.537  1.13:34:07  59   19.177

            82   1 08-S -0607 42    H 1316.123  1.13:34:45  58   20.691

           157  27 10-S -0607 417   H 1286.340  1.13:40:25  57   39.616

           173  15 11-S -0607 530   H 1282.074  1.13:41:15  56   43.654

           520  28 12-S -0607 219   H 1227.595  1.13:52:24  47  131.214

           526  16 12-S -0607 243   H 1227.128  1.13:52:30  47  132.728

           553   9 08-S -0607 19    A 1224.174  1.13:53:08   0  139.541

           555   8 12-S -0607 241   H 1223.864  1.13:53:12   0  140.045

           690   7 07-S -0607 240   H 1209.314  1.13:56:22   0  174.111

                                       Spolu               384 bodov

 

19.PASTOREK JAROSLAV,NOVÉ MESTO      nas/um:43/12/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:ČÁSTKOVCE             316.798km,por:   13 cel:   39 body:   868

            37  27 11-S -0603 905   H 1348.363  1.13:24:57  60    9.336

            46   1 09-S -0603 166   H 1337.359  1.13:26:53  59   11.607

            51  15 07-S -0603 574   H 1335.198  1.13:27:16  59   12.869

            64  41 10-S -0603 1343  A 1326.069  1.13:28:54   0   16.149

            92   5 11-S -0603 914   H 1312.699  1.13:31:20  58   23.215

           162   8 10-S -0603 1331  H 1284.663  1.13:36:36  56   40.878

           371  24 11-S -0603 902   H 1245.357  1.13:44:23  51   93.616

           375   2 08-CZ-0249 647   H 1244.949  1.13:44:28  51   94.625

           507  14 08-S -0603 1090  H 1229.249  1.13:47:43   0  127.933

           508  26 11-S -0603 904   H 1229.249  1.13:47:43   0  128.186

           532   7 10-S -0603 1370  H 1226.315  1.13:48:20   0  134.242

           747  39 11-S -0603 937   A 1201.282  1.13:53:43   0  188.494

                                       Spolu               394 bodov

 

20.PERÁČEK ĽUBOŠ,BOŠÁČKA             nas/um:32/14/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:ZEMIANSKE PODHRADIE   310.868km,por:   11 cel:   17 body:  1041

            38  26 10-S -0602 1101  H 1347.791  1.13:20:39  60    9.589

            72  22 11-S -0604 728   H 1320.782  1.13:25:22  59   18.168

            88  25 10-S -0602 1075  H 1313.804  1.13:26:37  58   22.205

           111   5 11-S -0604 723   A 1303.248  1.13:28:32  58   28.009

           129  10 11-S -0611 251   A 1295.553  1.13:29:57  57   32.551

           150  31 11-S -0604 733   H 1289.285  1.13:31:07   0   37.850

           253  20 12-S -0610 12    H 1266.437  1.13:35:28  54   63.841

           267  29 11-S -0604 717   H 1265.406  1.13:35:40  54   67.373

           277   6 11-S -0604 727   A 1263.434  1.13:36:03   0   69.897

           431  11 10-S -0602 1110  A 1239.670  1.13:40:46   0  108.756

           502   8 11-S -0604 718   A 1229.862  1.13:42:46   0  126.672

           523  13 10-S -0602 1129  H 1227.353  1.13:43:17   0  131.971

           556  15 07-S -0604 159   H 1223.809  1.13:44:01   0  140.298

           595   1 11-S -0604 724   A 1218.294  1.13:45:10   0  150.139

                                       Spolu               400 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :   8

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

21.KOZINKA IVAN,NOVÉ MESTO           nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:09

bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    315.858km,por:   60 cel:   70 body:   501

            39  29 12-S -0603 1721  A 1347.038  1.13:24:29  60    9.841

           319   7 07-S -0602 369   H 1254.566  1.13:41:46  52   80.495

           336   6 11-S -0999 6689  H 1251.418  1.13:42:24  52   84.784

           629   4 08-S -01802 1442 H 1214.761  1.13:50:01  45  158.718

           700   2 06-S -0603 1548  H 1207.870  1.13:51:30  43  176.634

                                       Spolu               252 bodov

 

22.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY            nas/um:53/21/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:HORŇANY               337.395km,por:    9 cel:    1 body:  1205

            40  42 11-S -0605 457   A 1346.886  1.13:40:30   0   10.093

            53  15 09-S -0605 1079  H 1334.632  1.13:42:48  59   13.374

            54   9 10-S -0605 143   H 1333.841  1.13:42:57  59   13.626

            65   4 10-S -0605 52    A 1326.064  1.13:44:26  59   16.402

           138  27 08-S -0605 717   A 1293.858  1.13:50:46  57   34.822

           141   6 12-S -0605 664   H 1292.866  1.13:50:58  57   35.579

           148  14 09-S -0605 1045  H 1289.818  1.13:51:35  57   37.345

           152  48 10-S -0605 107   H 1288.423  1.13:51:52   0   38.355

           213  49 08-S -0605 706   H 1273.669  1.13:54:54   0   53.747

           289  26 10-S -0605 144   A 1260.897  1.13:57:35  53   72.925

           293  32 11-S -0605 417   H 1259.720  1.13:57:50   0   73.934

           460  39 11-CZ-0216 1124  H 1235.653  1.14:03:03   0  116.074

           509  29 11-S -0605 517   H 1229.200  1.14:04:29   0  128.438

           573  33 11-S -0605 549   H 1221.339  1.14:06:15   0  144.587

           617  16 10-CZ-0216 141   H 1216.276  1.14:07:24   0  155.690

           622  47 10-S -0605 134   H 1215.400  1.14:07:36   0  156.952

           632  50 11-S -0999 345   H 1214.452  1.14:07:49   0  159.475

           638   5 09-S -0605 1057  H 1214.015  1.14:07:55   0  160.989

           684  28 09-S -0605 1039  H 1210.169  1.14:08:48   0  172.597

           749  25 10-S -0605 101   A 1201.193  1.14:10:53   0  188.998

           753  24 10-S -0605 42    A 1200.979  1.14:10:56   0  190.008

                                       Spolu               401 bodov

 

23.KOŠŤÁL JAROSLAV,DUBNICA           nas/um:50/18/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:DUBNICA NAD VÁHOM     326.394km,por:   32 cel:   18 body:  1040

            41  46 05-S -0612 1816  H 1344.476  1.13:32:46   0   10.346

            42  32 07-S -0612 2116  H 1341.713  1.13:33:16   0   10.598

           114  26 09-S -0612 865   H 1300.720  1.13:40:56  58   28.766

           171  24 10-S -0612 1413  H 1282.155  1.13:44:34  56   43.149

           233  15 09-S -0612 597   H 1269.522  1.13:47:06  55   58.794

           276  33 08-S -0612 1175  H 1263.542  1.13:48:19   0   69.644

           280  25 10-S -0612 1254  H 1262.972  1.13:48:26  53   70.654

           383  36 09-S -0999 9434  H 1244.038  1.13:52:22   0   96.644

           425  34 08-S -0612 1162  A 1239.863  1.13:53:15   0  107.242

           453   1 07-S -0612 1978  H 1236.575  1.13:53:57  49  114.307

           516  10 08-S -0612 1016  H 1228.199  1.13:55:45  47  130.204

           551  38 06-S -0612 324   H 1224.590  1.13:56:32   0  139.036

           558  50 10-S -0612 1473  H 1223.289  1.13:56:49   0  140.802

           603  21 05-S -0612 1872  H 1217.282  1.13:58:08  45  152.157

           623  42 09-S -0612 891   H 1215.394  1.13:58:33   0  157.204

           660  16 11-S -0612 285   H 1212.309  1.13:59:14   0  166.540

           723  40 11-S -0612 239   H 1204.554  1.14:00:58   0  182.438

           733  27 04-S -01306 685  H 1202.852  1.14:01:21   0  184.961

                                       Spolu               363 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :   9

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

24.JÁNOŠÍK JÁN st.,TRENČÍN           nas/um:62/15/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČÍN               319.723km,por:   50 cel:   59 body:   627

            49  43 10-S -0606 237   A 1336.355  1.13:29:15   0   12.364

           269  30 08-S -0606 329   H 1265.144  1.13:42:43  54   67.878

           337  56 11-S -55 2857    H 1250.954  1.13:45:35   0   85.037

           341  38 12-S -0606 72    A 1250.465  1.13:45:41   0   86.046

           500  24 10-S -0606 192   H 1229.940  1.13:49:57  48  126.167

           569  21 06-S -0606 101   H 1222.105  1.13:51:37  46  143.578

           579  45 08-S -0606 342   A 1220.472  1.13:51:58   0  146.101

           584  23 10-S -55 2020    H 1219.153  1.13:52:15  46  147.363

           599   6 10-S -0606 196   A 1217.451  1.13:52:37  45  151.148

           645  37 10-S -0606 231   A 1212.986  1.13:53:35   0  162.755

           659  11 10-S -55 2027    A 1212.373  1.13:53:43  44  166.288

           718  55 11-S -0606 469   H 1205.895  1.13:55:08   0  181.176

           732  54 08-S -55 109     H 1202.946  1.13:55:47   0  184.709

           743  26 09-S -0606 50    H 1201.891  1.13:56:01  42  187.484

           754  44 11-S -0606 493   A 1200.838  1.13:56:15   0  190.260

                                       Spolu               325 bodov

 

25.BEZECNÝ JOZEF,KAMENIČANY          nas/um:30/ 6/ 6 rozch.+00:00:01

bydl.:PREJTA                327.739km,por:   54 cel:   31 body:   929

            50  25 11-S -55 2033    A 1335.893  1.13:35:20  59   12.617

           142  29 11-S -0611 140   A 1292.091  1.13:43:39  57   35.831

           181   5 11-S -0611 157   H 1280.647  1.13:45:55  56   45.672

           441  18 11-S -0611 129   A 1237.997  1.13:54:44  49  111.279

           677  24 10-S -0611 733   A 1210.709  1.14:00:42  43  170.830

           764  13 11-S -0611 108   H 1199.484  1.14:03:14  41  192.783

                                       Spolu               305 bodov

 

26.LAMAČKA ADAM,NEMŠOVÁ              nas/um:28/ 7/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:NEMŠOVÁ               322.638km,por:   31 cel:   13 body:  1070

            52  18 11-S -0610 20    H 1335.054  1.13:31:40  59   13.121

           170   5 11-S -0610 24    H 1282.345  1.13:41:36  56   42.897

           272  20 10-S -0610 833   H 1264.916  1.13:45:04  54   68.635

           312  12 08-S -0610 517   A 1256.460  1.13:46:47  53   78.728

           314  27 11-S -0610 61    H 1255.075  1.13:47:04  53   79.233

           592  21 10-S -0610 864   H 1218.498  1.13:54:47  46  149.382

           694   7 07-S -0610 533   A 1208.608  1.13:56:57  43  175.120

                                       Spolu               364 bodov

 

27.BALÁŽ ĽUBOMÍR,NEMŠOVÁ             nas/um:68/18/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:NEMŠOVÁ               322.557km,por:   14 cel:   14 body:  1065

            55  23 10-S -0610 177   H 1333.707  1.13:31:51  59   13.878

           180  28 07-S -0610 74    H 1280.835  1.13:41:50  56   45.420

           182  19 09-S -0610 818   A 1280.581  1.13:41:53  56   45.925

           183   4 11-S -0610 770   A 1280.496  1.13:41:54  56   46.177

           256  17 09-S -0610 819   A 1266.171  1.13:44:45  54   64.598

           262  56 11-S -0610 766   A 1265.839  1.13:44:49   0   66.112

           313  26 08-S -0610 172   H 1255.086  1.13:47:00  53   78.981

           327   2 07-S -0610 79    A 1253.703  1.13:47:17  52   82.513

           344  20 10-S -0610 342   A 1249.656  1.13:48:07   0   86.803

           385  29 09-S -0610 862   H 1244.033  1.13:49:17   0   97.149

           406  24 10-S -0610 170   H 1241.718  1.13:49:46   0  102.448

           459   1 10-S -0610 200   A 1236.087  1.13:50:57   0  115.821

           561  30 11-S -0610 776   H 1222.965  1.13:53:45   0  141.559

           587  16 09-S -0610 804   A 1218.652  1.13:54:41   0  148.120

           640  15 09-S -0610 846   A 1213.761  1.13:55:45   0  161.494

           642  55 11-S -0610 783   A 1213.685  1.13:55:46   0  161.998

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  10

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           701  35 11-S -0610 760   A 1207.852  1.13:57:03   0  176.886

           740  10 11-S -0610 752   A 1202.225  1.13:58:18   0  186.727

                                       Spolu               386 bodov

 

28.KROMMER IMRICH ING.,NOVÉ MESTO    nas/um:33/ 4/ 4 rozch. 00:00:00

bydl.:NOVÉ MESTO N/VÁHOM    315.897km,por:   66 cel:   51 body:   713

            57   3 12-S -0603 948   H 1332.056  1.13:27:09  59   14.383

            66  25 09-S -0999 4447  A 1325.906  1.13:28:15  59   16.654

           294  15 11-S -0603 1365  H 1259.641  1.13:40:47  53   74.186

           707   1 10-S -0603 383   H 1207.327  1.13:51:39  43  178.400

                                       Spolu               214 bodov

 

29.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA          nas/um:55/11/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:HORNÁ SČA             312.053km,por:   44 cel:   49 body:   740

            58   7 11-S -0609 467   H 1331.473  1.13:24:22  59   14.635

           167  45 11-S -0609 403   A 1283.201  1.13:33:11   0   42.140

           258  18 09-S -0609 286   A 1266.021  1.13:36:29  54   65.102

           330  15 09-S -0609 284   A 1252.889  1.13:39:04  52   83.270

           494  37 10-S -0609 987   H 1230.412  1.13:43:37   0  124.653

           538   5 08-CZ-020 1674   H 1225.901  1.13:44:33  47  135.756

           572  33 10-S -0609 1255  H 1221.502  1.13:45:28   0  144.335

           604  49 09-S -0609 263   A 1217.055  1.13:46:24   0  152.410

           610  11 10-S -0609 1299  H 1216.502  1.13:46:31  45  153.924

           624  25 10-S -0609 902   A 1215.317  1.13:46:46  45  157.456

           685   8 08-S -0609 48    H 1209.977  1.13:47:54  43  172.849

                                       Spolu               345 bodov

 

30.JELÍNEK JIŘÍ,DUBNICA              nas/um:48/13/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:DUBNICA NAD VÁHOM     325.909km,por:   21 cel:   43 body:   785

            60  23 10-S -0612 198   H 1328.704  1.13:35:17  59   15.140

           118   7 10-S -01809 841  A 1299.996  1.13:40:42  58   29.775

           287  38 10-S -0612 1035  A 1261.339  1.13:48:23   0   72.420

           288  20 07-S -0612 14    H 1261.095  1.13:48:26  53   72.672

           302  18 11-PL- 80732     A 1257.850  1.13:49:06  53   76.205

           316  28 10-S -01809 289  H 1254.703  1.13:49:45  53   79.738

           382   3 07-S -0612 53    A 1244.086  1.13:51:58  51   96.392

           387  16 10-S -0999 9059  A 1243.848  1.13:52:01  51   97.653

           400  46 10-S -0612 1026  H 1242.505  1.13:52:18   0  100.934

           426  47 11-S -0612 1153  H 1239.826  1.13:52:52   0  107.494

           712  17 11-S -0612 1231  A 1206.996  1.14:00:01   0  179.662

           719  12 10-S -0612 1019  A 1205.879  1.14:00:16   0  181.428

           737  32 11-S -0612 1291  H 1202.542  1.14:01:01   0  185.970

                                       Spolu               378 bodov

 

31.HAŠKO OLIVER,TR.TURNÁ             nas/um:25/11/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. STANKOVCE      320.784km,por:   29 cel:   20 body:  1016

            62   5 11-S -0607 220   H 1326.833  1.13:31:46  59   15.645

            68  24 12-S -0607 517   H 1325.554  1.13:32:00  59   17.159

           216  25 11-S -0607 203   H 1273.373  1.13:41:55  55   54.504

           326   7 10-S -0607 183   H 1253.715  1.13:45:52  52   82.261

           440  14 12-S -0607 926   H 1238.389  1.13:49:02  49  111.027

           477   3 07-S -0607 205   H 1232.442  1.13:50:17  48  120.363

           562  19 12-S -0607 534   H 1222.811  1.13:52:20  46  141.812

           696  17 11-S -0607 260   H 1208.302  1.13:55:29   0  175.625

           697   1 11-S -0607 219   H 1208.150  1.13:55:31   0  175.877

           721  18 11-S -0607 214   H 1205.426  1.13:56:07   0  181.933

           766  21 12-S -0607 540   H 1199.417  1.13:57:27   0  193.288

                                       Spolu               368 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  11

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

32.SKREKA MARIAN,HORŇANY             nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:01

bydl.:RYBANY                347.992km,por:   57 cel:   22 body:   997

            75  19 10-S -01103 1346 A 1320.068  1.13:53:37  59   18.925

           109   1 09-S -01107 687  H 1303.911  1.13:56:53  58   27.504

           263  13 12-S -0605 117   H 1265.809  1.14:04:55  54   66.364

           332  12 12-S -0605 135   A 1252.070  1.14:07:56  52   83.775

           333  11 09-S -01107 655  A 1251.845  1.14:07:59  52   84.027

                                       Spolu               275 bodov

 

33.DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK,TR.TURNÁ      nas/um:30/ 4/ 4 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. STANKOVCE      320.757km,por:   68 cel:   62 body:   605

            78  20 12-S -55 765     A 1317.187  1.13:33:31  59   19.682

           151  11 11-S -55 2889    A 1289.130  1.13:38:49  57   38.102

           536   4 12-S -55 800     H 1225.979  1.13:51:38  47  135.251

           683   5 12-S -55 770     H 1210.175  1.13:55:03  43  172.344

                                       Spolu               206 bodov

 

34.JEŽÍK FRANTIŠEK,TR.TURNÁ          nas/um:40/13/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:TRENČ. TURNÁ          322.372km,por:   16 cel:   28 body:   940

            79   6 07-S -0607 55    H 1316.879  1.13:34:48  59   19.934

            83   8 11-S -0607 424   H 1315.894  1.13:34:59  58   20.944

            89   1 09-S -0607 119   H 1313.659  1.13:35:24  58   22.458

           184   5 07-S -0607 17    H 1280.185  1.13:41:49  56   46.429

           362  20 12-S -0607 67    H 1246.524  1.13:48:37  51   91.345

           365  30 11-S -0607 420   H 1245.882  1.13:48:45  51   92.102

           381  25 11-S -0607 438   H 1244.119  1.13:49:07  51   96.139

           386   4 10-S -0607 6     H 1243.879  1.13:49:10   0   97.401

           388   7 11-S -0607 446   H 1243.559  1.13:49:14   0   97.906

           390  29 07-S -0607 32    H 1243.479  1.13:49:15   0   98.410

           649  28 10-S -0607 504   H 1212.837  1.13:55:48   0  163.765

           656  11 08-S -0607 245   H 1212.457  1.13:55:53   0  165.531

           688  31 12-S -0607 56    A 1209.727  1.13:56:29   0  173.606

                                       Spolu               384 bodov

 

35.BAGIN JAROSLAV,KAMENIČANY         nas/um:32/10/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:KAMENIČANY            324.505km,por:   42 cel:   24 body:   987

            81  16 10-S -0611 930   H 1316.272  1.13:36:32  58   20.439

           274  20 09-S -0611 400   A 1264.552  1.13:46:37  54   69.140

           363  21 10-CZ-0216 45    A 1246.099  1.13:50:25  51   91.597

           479  10 10-S -0611 945   H 1232.064  1.13:53:23  48  120.868

           482   2 09-S -0611 301   H 1231.830  1.13:53:26  48  121.625

           527  13 09-S -0611 395   H 1227.017  1.13:54:28  47  132.980

           614  25 10-S -0611 932   A 1216.438  1.13:56:46  45  154.933

           678   9 09-S -0611 394   H 1210.689  1.13:58:02   0  171.083

           750  11 08-S -0611 43    H 1201.129  1.14:00:10   0  189.251

           770   5 09-S -0611 334   H 1199.132  1.14:00:37   0  194.297

                                       Spolu               351 bodov

 

36.KOPAČKA JOZEF ING.,KAMENIČANY     nas/um:49/11/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:KAMENIČANY            324.923km,por:   34 cel:   46 body:   761

            90   1 10-S -0611 1140  A 1313.174  1.13:37:26  58   22.710

           251  14 09-S -55 592     A 1266.674  1.13:46:31  54   63.336

           346  19 12-S -0611 149   A 1248.823  1.13:50:11  52   87.308

           350   2 10-S -0611 1138  A 1248.343  1.13:50:17  52   88.317

           367  12 10-S -0611 1114  A 1245.632  1.13:50:51  51   92.607

           488  20 11-S -0611 515   A 1231.391  1.13:53:52  48  123.139

           489  42 10-S -0611 1119  A 1231.235  1.13:53:54   0  123.391

           530  18 11-S -55 2170    A 1226.433  1.13:54:56  47  133.737

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  12

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           710   4 10-S -0611 1103  H 1207.144  1.13:59:10   0  179.157

           714  21 11-S -0611 532   A 1206.771  1.13:59:15   0  180.167

           735   9 09-S -0611 830   A 1202.676  1.14:00:10   0  185.466

                                       Spolu               362 bodov

 

37.VÁCLAV L+L,BOŠÁČKA                nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:17

bydl.:N. MESTO NAD VÁHOM    315.429km,por:   19 cel:   26 body:   958

            96  26 11-S -0604 22    A 1309.377  1.13:30:54  58   24.224

           133  21 10-S -0602 602   A 1294.510  1.13:33:40  57   33.560

           140  12 11-S -0604 25    H 1293.360  1.13:33:53  57   35.327

           168  18 11-S -0602 614   A 1283.101  1.13:35:50  56   42.392

           185   1 09-S -0604 283   H 1280.150  1.13:36:24  56   46.682

           442  22 11-S -0604 213   A 1237.624  1.13:44:52  49  111.532

           447  19 08-S -01102 2157 A 1237.219  1.13:44:57  49  112.793

                                       Spolu               382 bodov

 

38.GAVENDA JÁN,HORŇANY               nas/um:43/14/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:PEŤOVKA               331.211km,por:   30 cel:    5 body:  1153

            97  28 11-S -0605 326   A 1308.014  1.13:43:13  58   24.476

            98  10 11-S -0605 366   H 1307.842  1.13:43:15  58   24.729

           143   8 10-S -0605 233   H 1291.019  1.13:46:33  57   36.084

           428  22 10-S -0605 274   A 1239.717  1.13:57:10  50  107.999

           429  31 11-S -55 308     H 1239.717  1.13:57:10   0  108.251

           534   5 11-S -55 320     H 1226.102  1.14:00:08  47  134.746

           537   4 11-S -55 317     H 1225.951  1.14:00:10  47  135.503

           548  29 08-S -0605 56    A 1224.817  1.14:00:25  47  138.279

           594  11 10-S -55 3495    H 1218.434  1.14:01:50   0  149.886

           621  36 11-S -0605 335   H 1215.751  1.14:02:26   0  156.699

           668  12 10-S -0605 225   H 1211.304  1.14:03:26   0  168.559

           669  20 11-S -0605 342   A 1211.304  1.14:03:26   0  168.812

           724  19 11-S -0605 377   A 1204.331  1.14:05:01   0  182.690

           728   9 11-S -0605 349   H 1203.601  1.14:05:11   0  183.699

                                       Spolu               364 bodov

 

39.NOVÁK MILAN ING.,DUBNICA          nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:MELČICE               316.557km,por:   36 cel:   23 body:   994

           100  11 07-S -0604 237   A 1307.366  1.13:32:08  58   25.233

           154  30 10-S -0612 888   H 1287.689  1.13:35:50  57   38.859

           179  12 11-S -0612 627   A 1281.002  1.13:37:07  56   45.168

           323  17 10-S -0612 876   A 1253.939  1.13:42:27  52   81.504

           519   5 07-S -0604 243   A 1227.758  1.13:47:50  47  130.961

           605  10 10-S -0612 891   A 1216.981  1.13:50:07  45  152.662

           738  15 06-S -0604 115   A 1202.496  1.13:53:15  42  186.223

                                       Spolu               357 bodov

 

40.MIKLÁNEK JÁN,BOŠÁČKA              nas/um:34/ 8/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:MORAVSKÉ LIESKOVÉ     310.226km,por:   27 cel:   54 body:   684

           101  28 11-S -0604 158   A 1306.581  1.13:27:26  58   25.486

           193  11 11-S -0604 153   H 1277.263  1.13:32:53  56   48.700

           217   7 11-S -0604 168   H 1272.983  1.13:33:42  55   54.756

           223  17 11-S -0604 154   H 1271.852  1.13:33:55  55   56.271

           329  18 11-S -0604 186   H 1253.270  1.13:37:32  52   83.018

           436  15 10-S -03304 1380 H 1238.922  1.13:40:24  50  110.018

           611  23 10-S -0602 812   A 1216.493  1.13:45:01  45  154.176

           658   2 10-S -0602 845   H 1212.373  1.13:45:53   0  166.036

                                       Spolu               371 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  13

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

41.BLAŽENEC ŠTEFAN,HORŇANY           nas/um:34/ 7/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:PODLUŽANY 164         340.424km,por:   39 cel:    8 body:  1110

           102  11 12-S -0605 757   A 1304.890  1.13:50:53  58   25.738

           194   2 10-S -0605 757   A 1277.149  1.13:56:33  56   48.953

           305  24 11-S -0605 1001  A 1257.414  1.14:00:44  53   76.962

           369  23 11-S -0605 1008  A 1245.454  1.14:03:20  51   93.111

           395  20 12-S -0605 778   H 1242.801  1.14:03:55  51   99.672

           583  21 12-S -0605 722   A 1219.502  1.14:09:09  46  147.111

           781   8 09-S -0605 884   A 1198.395  1.14:14:04  41  197.073

                                       Spolu               356 bodov

 

42.AMBROZAY PETER,TRENČÍN            nas/um:51/18/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČÍN               319.956km,por:   23 cel:   19 body:  1038

           103   1 10-S -0606 24    H 1304.789  1.13:35:13  58   25.990

           105  45 11-S -0606 441   H 1304.612  1.13:35:15   0   26.495

           106  39 09-S -0606 154   A 1304.523  1.13:35:16   0   26.747

           156  17 11-S -0606 422   H 1287.118  1.13:38:35  57   39.364

           188   6 10-S -0606 23    H 1279.057  1.13:40:09  56   47.439

           257  16 10-S -0606 25    A 1266.066  1.13:42:43  54   64.850

           268  38 09-S -0606 162   A 1265.232  1.13:42:53   0   67.626

           275  49 10-S -0606 69    A 1264.149  1.13:43:06   0   69.392

           432  29 11-S -0606 453   H 1239.339  1.13:48:10  50  109.008

           433   7 11-S -0606 444   H 1239.259  1.13:48:11  50  109.261

           472   2 11-S -0606 410   H 1233.050  1.13:49:29  49  119.102

           563  42 10-S -55 2066    A 1222.684  1.13:51:41   0  142.064

           612  48 11-S -0606 452   A 1216.486  1.13:53:01   0  154.428

           680  21 11-S -0606 436   H 1210.503  1.13:54:19   0  171.587

           682   9 11-S -0606 573   H 1210.426  1.13:54:20   0  172.092

           731  26 10-S -0606 26    H 1203.219  1.13:55:55   0  184.456

           761  34 10-S -0606 2     A 1199.910  1.13:56:39   0  192.026

           792  10 11-S -0606 409   H 1196.023  1.13:57:31   0  199.849

                                       Spolu               374 bodov

 

43.BEZÁK MARIAN,HORŇANY              nas/um:26/ 8/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:RYBANY                347.423km,por:   22 cel:   11 body:  1075

           107  23 11-S -0605 1312  H 1304.304  1.13:56:22  58   27.000

           139  21 09-S -01107 40   H 1293.619  1.13:58:34  57   35.074

           149   3 09-S -01107 26   A 1289.458  1.13:59:26  57   37.598

           166   8 11-S -0605 1331  A 1283.741  1.14:00:38  56   41.887

           175   4 11-S -0605 1343  A 1281.531  1.14:01:06  56   44.158

           576   2 11-S -0605 1303  H 1220.813  1.14:14:35  46  145.344

           581  20 09-S -01107 7    H 1220.313  1.14:14:42  46  146.606

           726  22 11-S -0605 1324  H 1203.891  1.14:18:35   0  183.195

                                       Spolu               376 bodov

 

44.Kišš Ladislav,HORŇANY             nas/um:30/ 8/ 7 rozch.-00:00:02

bydl.:Horňany               339.772km,por:   38 cel:   10 body:  1099

           110   7 11-S -0605 107   A 1303.390  1.13:50:41  58   27.757

           123  12 09-S -01103 642  H 1299.319  1.13:51:30  57   31.037

           134  29 11-S -0605 148   H 1294.452  1.13:52:29  57   33.813

           325  17 11-S -0605 101   H 1253.771  1.14:01:00  52   82.009

           625  20 10-S -01103 10   H 1215.207  1.14:09:36  45  157.709

           665  24 11-S -0605 987   H 1211.812  1.14:10:23  44  167.802

           713  28 11-S -0605 118   H 1206.791  1.14:11:33  43  179.914

           757  26 11-S -0605 129   H 1200.608  1.14:13:00   0  191.017

                                       Spolu               356 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  14

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

45.MIKLÁNEK MILAN,NOVÉ MESTO         nas/um:25/10/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:BZINCE P/JAVORINOU    306.504km,por:   26 cel:   36 body:   895

           113   2 09-S -0603 346   H 1300.767  1.13:25:38  58   28.514

           192  13 09-S -0603 343   H 1277.632  1.13:29:54  56   48.448

           282  16 12-S -0999 8333  H 1262.632  1.13:32:45  53   71.158

           348  15 11-S -0999 12722 H 1248.743  1.13:35:27  52   87.812

           353   3 10-S -0603 533   H 1247.642  1.13:35:40  52   89.074

           361   6 12-S -0999 6858  H 1246.880  1.13:35:49  51   91.093

           412   5 08-S -0603 1430  H 1241.326  1.13:36:55  50  103.962

           478  19 11-S -0999 12721 H 1232.177  1.13:38:45   0  120.616

           493  22 12-S -0999 6864  H 1230.446  1.13:39:06   0  124.401

           657  10 07-S -0603 1234  H 1212.437  1.13:42:48   0  165.783

                                       Spolu               372 bodov

 

46.HOLOŠ JÁN,V.BIEROVCE              nas/um:37/16/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        319.920km,por:   20 cel:   21 body:  1008

           117  28 11-S -55 2613    A 1300.312  1.13:36:02  58   29.523

           128  36 10-S -55 393     H 1295.835  1.13:36:53   0   32.299

           135  25 11-S -0608 2609  A 1294.262  1.13:37:11  57   34.065

           201  30 11-S -55 2601    A 1276.022  1.13:40:43  55   50.719

           236   9 11-S -55 2610    H 1268.852  1.13:42:08  55   59.551

           357  27 07-S -0608 492   A 1247.008  1.13:46:33  52   90.083

           358  34 11-S -55 2615    A 1247.008  1.13:46:33   0   90.336

           359  11 10-S -55 387     H 1247.008  1.13:46:33  51   90.588

           372  19 08-S -55 508     A 1245.148  1.13:46:56  51   93.868

           397  18 09-S -55 1046    H 1242.649  1.13:47:27   0  100.177

           423  26 11-S -0608 599   A 1240.000  1.13:48:00   0  106.737

           484  14 10-S -0608 776   H 1231.804  1.13:49:43   0  122.130

           487   7 11-S -0608 53    H 1231.488  1.13:49:47   0  122.887

           585  35 11-S -55 2602    H 1218.975  1.13:52:27   0  147.615

           626  13 09-S -0610 113   H 1215.117  1.13:53:17   0  157.961

           676  29 10-S -55 385     A 1210.748  1.13:54:14   0  170.578

                                       Spolu               379 bodov

 

47.MALÝCH MILAN,HORNÁ SUČA           nas/um:25/ 3/ 3 rozch. 00:00:00

bydl.:DÚBRAVA               313.118km,por:   75 cel:   80 body:   307

           119   7 09-S -0609 9     H 1299.964  1.13:30:52  58   30.028

           340  17 09-S -55 1327    A 1250.554  1.13:40:23  52   85.794

           762  22 12-S -55 1797    A 1199.839  1.13:50:58  41  192.279

                                       Spolu               151 bodov

 

48.KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ,HORNÁ SUČA    nas/um:38/ 9/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:HORNÁ SÚČA            313.990km,por:   25 cel:    3 body:  1161

           120   8 10-S -55 2052    A 1299.627  1.13:31:36  57   30.280

           164  12 08-S -0609 329   A 1284.125  1.13:34:31  56   41.383

           215  29 11-S -0609 369   H 1273.449  1.13:36:34  55   54.252

           220  20 09-S -0609 410   H 1272.503  1.13:36:45  55   55.513

           222  25 11-S -0609 339   H 1272.245  1.13:36:48  55   56.018

           475  13 10-S -0609 737   A 1232.703  1.13:44:43  49  119.859

           560  19 08-S -0609 347   H 1223.099  1.13:46:43  46  141.307

           776  15 11-S -0609 310   A 1198.664  1.13:51:57   0  195.811

           778  10 10-S -0609 778   A 1198.435  1.13:52:00   0  196.316

                                       Spolu               373 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  15

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

49.HALGOŠ PETER,TRENČÍN              nas/um:43/ 4/ 3 rozch. 00:00:00

bydl.:SOBLAHOV              325.118km,por:   74 cel:   76 body:   418

           131   1 11-S -0606 310   H 1295.119  1.13:41:02  57   33.056

           248   2 10-S -0612 212   H 1266.858  1.13:46:38  54   62.579

           542  38 12-S -0606 37    H 1225.165  1.13:55:22   0  136.765

           637  25 12-S -0606 26    A 1214.033  1.13:57:48  44  160.737

                                       Spolu               155 bodov

 

50.MIKUŠINEC JOZEF,TR.TURNÁ          nas/um:78/14/ 6 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. STANKOVCE      320.662km,por:   55 cel:   50 body:   729

           132  42 09-S -0607 51    H 1294.558  1.13:37:42   0   33.308

           225  64 10-S -0607 148   A 1271.207  1.13:42:15   0   56.775

           318   7 10-S -55 310     H 1254.628  1.13:45:35  52   80.242

           320  19 09-S -0607 197   H 1254.546  1.13:45:36  52   80.747

           324   5 11-S -0607 6     H 1253.810  1.13:45:45  52   81.756

           345  33 11-S -0607 89    H 1248.927  1.13:46:45   0   87.055

           543  73 10-S -0607 134   H 1225.148  1.13:51:44   0  137.017

           545  18 11-S -0607 41    H 1224.914  1.13:51:47  47  137.522

           630  39 10-S -0607 314   H 1214.552  1.13:54:01   0  158.970

           667   2 10-S -0607 133   H 1211.417  1.13:54:42  44  168.307

           704  22 10-S -0607 330   H 1207.539  1.13:55:33  43  177.643

           708  55 11-S -0607 7     H 1207.312  1.13:55:36   0  178.653

           722  53 11-S -55 201     A 1204.968  1.13:56:07   0  182.185

           729  59 10-S -55 1771    H 1203.536  1.13:56:26   0  183.952

                                       Spolu               290 bodov

 

51.ŽIAČEK M+M,DUBNICA                nas/um:34/10/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:DUBNICA NAD VÁHOM     326.111km,por:   45 cel:   27 body:   953

           136   3 11-S -0612 1003  A 1294.091  1.13:42:00  57   34.317

           137  15 10-S -0612 160   A 1294.006  1.13:42:01  57   34.570

           317  22 11-S -0612 1087  H 1254.675  1.13:49:55  53   79.990

           539  31 11-S -0612 1015  H 1225.828  1.13:56:02   0  136.008

           646  16 07-S -0612 723   A 1212.985  1.13:58:51  44  163.008

           672  18 11-S -0612 1078  A 1211.033  1.13:59:17  44  169.569

           673   5 10-S -0612 131   A 1210.883  1.13:59:19  44  169.821

           675  17 10-S -0612 111   A 1210.808  1.13:59:20  43  170.326

           692   2 08-S -0612 495   A 1208.938  1.13:59:45   0  174.615

           693  34 11-S -0612 1046  H 1208.789  1.13:59:47   0  174.868

                                       Spolu               342 bodov

 

52.JANEGA MARIÁN,BOŠÁČKA             nas/um:30/ 5/ 5 rozch.+00:01:21

bydl.:BOŠÁCA                312.636km,por:   58 cel:   60 body:   622

           144  24 11-S -0604 710   A 1290.995  1.13:32:10  57   36.336

           174  27 10-S -0602 910   A 1281.733  1.13:33:55  56   43.906

           252   8 11-S -0604 677   H 1266.673  1.13:36:49  54   63.588

           419  15 12-S -0604 305   H 1240.537  1.13:42:01  50  105.728

           424   6 12-S -0604 314   H 1239.963  1.13:42:08  50  106.990

                                       Spolu               267 bodov

 

53.JEŽÍK JOZEF,TR.TURNÁ              nas/um:30/ 4/ 4 rozch.+00:00:55

bydl.:TRENČ. TURNÁ          322.176km,por:   69 cel:   83 body:   274

           147   3 10-S -0607 702   H 1289.994  1.13:39:45  57   37.093

           209  15 12-S -0607 738   A 1274.430  1.13:42:48  55   52.738

           620  11 08-S -0607 736   A 1215.758  1.13:55:00  45  156.447

           782   1 11-S -0607 735   H 1198.274  1.13:58:52  41  197.325

                                       Spolu               198 bodov

 

SLANÝ                      

                                                          STRANA :  16

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

54.MACHARA VINCENT,NEMŠOVÁ           nas/um:55/ 7/ 6 rozch.-00:00:01

bydl.:KĽÚČOVÉ               321.604km,por:   53 cel:   44 body:   767

           153   2 07-S -0610 719   H 1287.962  1.13:39:42  57   38.607

           159  20 09-S -0610 969   A 1285.645  1.13:40:09  57   40.121

           229   5 09-S -0610 904   A 1270.409  1.13:43:09  55   57.785

           231  26 11-S -0611 855   A 1270.242  1.13:43:11  55   58.289

           232  33 09-S -0610 912   A 1269.740  1.13:43:17   0   58.542

           746  21 09-CZ-0248 118   H 1201.285  1.13:57:43  42  188.241

           752  24 09-S -0610 946   A 1201.061  1.13:57:46  42  189.755

                                       Spolu               308 bodov

 

55.ŠVANČARA S+P,BOŠÁČKA              nas/um:27/ 5/ 5 rozch.+00:00:24

bydl.:ZEMIANSKE PODHRADIE   311.228km,por:   59 cel:   67 body:   551

           155  17 10-S -0602 697   A 1287.307  1.13:31:46  57   39.112

           190  16 11-S -0604 310   A 1278.056  1.13:33:31  56   47.943

           334  15 11-S -0604 346   H 1251.839  1.13:38:37  52   84.280

           435  19 09-S -0604 123   A 1239.047  1.13:41:11  50  109.765

           619   3 10-S -0602 667   H 1215.893  1.13:45:58  45  156.195

                                       Spolu               260 bodov

 

56.ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT,TR.TURNÁ           nas/um:40/13/ 7 rozch.+00:00:01

bydl.:TRENČ. TURNÁ          322.718km,por:   41 cel:   29 body:   940

           165  23 07-S -0607 171   A 1283.854  1.13:41:22  56   41.635

           178  38 09-S -0607 266   H 1281.135  1.13:41:54   0   44.915

           243  26 10-S -0607 538   A 1267.300  1.13:44:39  54   61.317

           273   7 10-S -0607 32    H 1264.652  1.13:45:11  54   68.887

           292  32 10-S -0607 47    A 1259.879  1.13:46:09   0   73.682

           437  14 10-S -0607 34    H 1238.761  1.13:50:31  49  110.270

           469   1 09-S -0607 272   H 1234.103  1.13:51:30  49  118.345

           470   6 07-S -55 928     H 1233.710  1.13:51:35  49  118.597

           650  12 11-S -0607 572   H 1212.770  1.13:56:06  44  164.017

           653  10 08-S -0607 228   H 1212.542  1.13:56:09   0  164.774

           671  17 10-CZ-0400 27    A 1211.101  1.13:56:28   0  169.316

           765  25 10-S -0607 15    H 1199.472  1.13:59:03   0  193.036

           787  20 10-S -0607 45    A 1197.099  1.13:59:35   0  198.587

                                       Spolu               355 bodov

 

57.KAKO VIKTOR,HORNÁ SUČA            nas/um:35/ 7/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:HORNÁ SÚČA            312.569km,por:   33 cel:   45 body:   767

           169  14 10-DV-02733 1655 A 1282.685  1.13:33:41  56   42.644

           210  19 10-S -0609 323   H 1273.972  1.13:35:21  55   52.990

           219   5 11-S -0609 248   A 1272.761  1.13:35:35  55   55.261

           265   1 11-CZ-0248 1616  A 1265.718  1.13:36:57  54   66.869

           271  10 08-S -0609 759   A 1264.949  1.13:37:06  54   68.383

           631   2 11-S -0609 278   A 1214.489  1.13:47:22  45  159.223

           641  12 09-S -0609 1007  A 1213.703  1.13:47:32  44  161.746

                                       Spolu               363 bodov

 

58.BULEJKO Jakub,HORNÁ SUČA          nas/um:13/ 4/ 4 rozch. 00:00:00

bydl.:HORNÁ SÚČA            309.436km,por:   67 cel:   89 body:   234

           172  10 10-S -0999 3353  H 1282.105  1.13:31:21  56   43.401

           187  11 11-S -0609 1311  A 1279.102  1.13:31:55  56   47.186

           279   5 10-S -0999 3359  H 1263.176  1.13:34:58  53   70.401

           745   2 11-S -0609 1317  H 1201.304  1.13:47:35  42  187.989

                                       Spolu               207 bodov

 

SLANÝ                      

                                                          STRANA :  17

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

59.RÝGER ĽUBOMÍR,NEMŠOVÁ             nas/um:98/14/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:NEMŠOVÁ               322.304km,por:   48 cel:   52 body:   699

           176  12 11-S -0610 244   H 1281.442  1.13:41:31  56   44.411

           234   7 10-S -0610 603   H 1269.247  1.13:43:56  55   59.046

           237  91 09-S -0610 196   A 1268.747  1.13:44:02   0   59.803

           278  94 10-S -0610 657   A 1263.277  1.13:45:08   0   70.149

           355  85 11-S -0610 554   A 1247.387  1.13:48:23   0   89.579

           370  75 11-S -0610 322   H 1245.379  1.13:48:48   0   93.364

           376  73 11-S -0610 267   H 1244.818  1.13:48:55   0   94.878

           463  24 10-S -0610 765   H 1235.512  1.13:50:52  49  116.831

           515   3 10-S -0610 769   H 1228.293  1.13:52:24  48  129.952

           559  54 08-S -01305 1285 H 1223.242  1.13:53:29   0  141.055

           648  13 10-S -0610 630   H 1212.885  1.13:55:44  44  163.512

           679  25 10-S -0610 324   A 1210.531  1.13:56:15  43  171.335

           760  19 11-S -0610 626   H 1200.238  1.13:58:32  41  191.774

           789  11 10-S -0610 771   H 1196.895  1.13:59:17   0  199.092

                                       Spolu               336 bodov

 

60.MAHRÍK PETER,TR.TURNÁ             nas/um:30/ 6/ 6 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. TURNÁ          321.939km,por:   56 cel:   69 body:   543

           189  11 10-S -0607 671   A 1278.381  1.13:41:50  56   47.691

           204  18 11-S -0607 117   A 1275.427  1.13:42:25  55   51.476

           564  28 11-S -0607 111   A 1222.631  1.13:53:19  46  142.316

           613   7 11-S -0607 105   H 1216.471  1.13:54:39  45  154.681

           652   5 07-S -0607 482   H 1212.652  1.13:55:29  44  164.522

           698  20 06-S -0607 195   A 1208.102  1.13:56:29  43  176.129

                                       Spolu               289 bodov

 

61.BULKO JOZEF,V.BIEROVCE            nas/um:36/13/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        320.000km,por:   35 cel:   71 body:   496

           191  25 10-S -55 2132    H 1277.870  1.13:40:25  56   48.196

           300   5 11-S -0608 510   H 1258.356  1.13:44:18  53   75.700

           306  14 10-S -0608 93    H 1257.285  1.13:44:31  53   77.214

           393  12 10-S -0608 13    H 1243.121  1.13:47:25  51   99.167

           411  24 10-S -55 2134    H 1241.353  1.13:47:47  50  103.709

           449  23 10-S -0608 50    H 1236.954  1.13:48:42  49  113.298

           452  33 12-S -0608 44    A 1236.635  1.13:48:46   0  114.055

           457  17 11-S -0608 567   H 1236.317  1.13:48:50  49  115.317

           458  31 12-S -0608 14    H 1236.237  1.13:48:51   0  115.569

           528   6 09-S -0608 365   H 1226.680  1.13:50:52   0  133.232

           540  22 10-S -55 374     H 1225.741  1.13:51:04   0  136.260

           635  10 12-S -0608 58    H 1214.037  1.13:53:35   0  160.232

           655   9 12-S -0607 558   H 1212.504  1.13:53:55   0  165.279

                                       Spolu               361 bodov

 

62.HUNA EMIL,KAMENIČANY              nas/um:48/ 4/ 3 rozch.-00:00:01

bydl.:PRUSKÉ                325.305km,por:   73 cel:   61 body:   617

           198  17 11-S -0611 203   H 1276.457  1.13:44:51  56   49.962

           394  13 11-S -0611 249   H 1242.887  1.13:51:44  51   99.420

           465   1 12-S -0611 1013  A 1234.788  1.13:53:27  49  117.335

           768  44 11-S -0611 252   H 1199.207  1.14:01:16   0  193.793

                                       Spolu               156 bodov

 

63.RIEČICKÝ PAVOL,DUBNICA            nas/um:30/ 8/ 7 rozch.-00:00:13

bydl.:TRENČ. TEPLÁ          324.792km,por:   47 cel:   55 body:   677

           200   3 11-S -0612 192   H 1276.029  1.13:44:32  55   50.467

           347  19 11-S -0612 181   H 1248.800  1.13:50:05  52   87.560

           398  18 10-S -0605 230   A 1242.589  1.13:51:23  50  100.429

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  18

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           535   8 10-S -0612 1843  H 1226.016  1.13:54:55  47  134.999

           606  16 10-S -0612 1835  H 1216.753  1.13:56:56  45  152.914

           654  25 11-S -0612 193   A 1212.514  1.13:57:52  44  165.026

           664  14 11-S -0612 186   H 1211.835  1.13:58:01  44  167.550

           709  20 11-S -0612 65    A 1207.256  1.13:59:02   0  178.905

                                       Spolu               337 bodov

 

64.MONČEK PAVOL,KAMENIČANY           nas/um:43/16/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:BOLEŠOV               323.916km,por:   40 cel:   37 body:   891

           207   1 12-S -0611 224   A 1274.925  1.13:44:04  55   52.233

           260  19 11-S -0611 26    H 1265.874  1.13:45:53  54   65.607

           415  21 11-S -55 2061    H 1240.978  1.13:51:01  50  104.719

           416  12 10-S -0611 702   H 1240.899  1.13:51:02  50  104.971

           430   8 11-S -0611 18    A 1239.712  1.13:51:17  50  108.504

           450  10 12-S -0611 601   H 1236.793  1.13:51:54  49  113.550

           454  38 11-S -0611 34    H 1236.557  1.13:51:57   0  114.560

           481  15 12-S -0611 618   H 1231.854  1.13:52:57  48  121.373

           490   7 10-S -0611 725   A 1231.152  1.13:53:06   0  123.644

           491   4 12-S -55 247     A 1230.918  1.13:53:09   0  123.896

           541  34 12-S -0611 613   H 1225.176  1.13:54:23   0  136.513

           644  14 12-S -0611 616   H 1213.093  1.13:57:01   0  162.503

           727  18 11-S -55 2069    H 1203.627  1.13:59:07   0  183.447

           744  25 10-S -55 37      H 1201.320  1.13:59:38   0  187.737

           751   2 12-S -0611 619   A 1201.098  1.13:59:41   0  189.503

           755  42 12-S -55 249     H 1200.801  1.13:59:45   0  190.512

                                       Spolu               356 bodov

 

65.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO            nas/um:26/10/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:LUBINA                303.373km,por:   28 cel:   12 body:  1073

           226  16 10-S -0603 2022  H 1271.027  1.13:28:41  55   57.028

           228  23 10-S -0603 234   H 1270.850  1.13:28:43  55   57.532

           244   7 10-S -0603 124   H 1267.222  1.13:29:24  54   61.570

           246  14 12-S -55 812     H 1267.046  1.13:29:26  54   62.074

           311   4 10-CZ-0400 102   H 1256.463  1.13:31:27  53   78.476

           364   5 11-S -0603 216   H 1246.056  1.13:33:28  51   91.850

           485  17 08-S -0603 83    H 1231.721  1.13:36:18  48  122.382

           492  21 09-S -0999 2236  H 1230.473  1.13:36:33   0  124.148

           517  11 12-S -55 831     H 1228.148  1.13:37:01   0  130.457

           686   9 08-S -0999 7077  H 1209.782  1.13:40:46   0  173.101

                                       Spolu               370 bodov

 

66.KENDRALA JOZEF,TRENČÍN            nas/um:27/ 2/ 2 rozch.+00:00:26

bydl.:TRENČÍN               319.903km,por:   81 cel:  102 body:   178

           235   2 10-S -0606 352   H 1269.037  1.13:42:05  55   59.299

           742  21 10-S -0606 306   H 1202.040  1.13:56:08  42  187.232

                                       Spolu                97 bodov

 

67.DAŠKO AUGUSTÍN,KAMENIČANY         nas/um:30/ 5/ 5 rozch.-00:00:02

bydl.:KAMENIČANY            324.546km,por:   62 cel:   65 body:   559

           238  19 11-S -0611 876   H 1268.584  1.13:45:50  55   60.056

           343  13 10-S -01201 1817 H 1249.936  1.13:49:39  52   86.551

           511  10 11-S -0611 1364  H 1229.031  1.13:54:04  48  128.943

           661  14 11-S -0611 1400  H 1212.274  1.13:57:43  44  166.793

           734  15 11-S -0611 1378  H 1202.765  1.13:59:50  42  185.213

                                       Spolu               241 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  19

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

68.JANDO MIROSLAV,TRENČÍN            nas/um:47/ 6/ 5 rozch.-00:00:01

bydl.:SOBLAHOV              326.251km,por:   63 cel:   79 body:   344

           239 180 11-S -0608 71    A 1268.472  1.13:47:12   0   60.308

           296  15 11-S -0607 687   H 1259.170  1.13:49:06  53   74.691

           352   5 10-S -0608 605   H 1247.932  1.13:51:26  52   88.822

           504   7 10-S -0606 80    A 1229.589  1.13:55:20  48  127.176

           725  12 11-S -0606 613   A 1203.952  1.14:00:59  42  182.942

           793  11 10-S -0607 567   A 1195.789  1.14:02:50  41  200.000

                                       Spolu               236 bodov

 

69.JURÁČEK JOZEF,BOŠÁČKA             nas/um:30/ 5/ 5 rozch.+00:00:43

bydl.:BOŠÁCA                311.760km,por:   61 cel:   63 body:   593

           283  16 09-S -0604 257   H 1262.527  1.13:36:56  53   71.411

           434   5 11-S -0604 620   H 1239.110  1.13:41:36  50  109.513

           438  29 10-S -0602 1064  A 1238.699  1.13:41:41  49  110.522

           597  24 12-S -0604 394   A 1218.050  1.13:45:57  45  150.643

           639  28 12-S -0604 417   A 1213.782  1.13:46:51  44  161.241

                                       Spolu               241 bodov

 

70.BABRŇÁK JOZEF,HORNÁ SUČA          nas/um:19/ 2/ 2 rozch.-00:00:01

bydl.:HORNÁ SÚČA            313.711km,por:   84 cel:  100 body:   192

           285   6 10-S -0606 180   A 1262.165  1.13:38:33  53   71.915

           784  17 11-S -0609 1384  H 1198.056  1.13:51:51  41  197.830

                                       Spolu                94 bodov

 

71.JANTOŠOVIČ Š+J,TR.TURNÁ           nas/um:30/ 5/ 5 rozch. 00:00:00

bydl.:SOBLAHOV              324.723km,por:   65 cel:   40 body:   800

           290  29 11-S -0607 614   H 1260.245  1.13:47:40  53   73.177

           295  22 11-S -55 2844    H 1259.593  1.13:47:48  53   74.439

           663   8 10-S -0607 597   H 1212.030  1.13:57:55  44  167.298

           703  16 11-S -0607 638   H 1207.598  1.13:58:54  43  177.391

           790  11 11-S -0607 602   H 1196.180  1.14:01:28  41  199.344

                                       Spolu               234 bodov

 

72.MARTON J.,DUBNICA                 nas/um:31/ 1/ 1 rozch. 00:00:00

bydl.:PREJTA                327.376km,por:   88 cel:   82 body:   284

           297  17 11-CR- 0008807   H 1258.654  1.13:50:06  53   74.943

                                       Spolu                53 bodov

 

73.FÁRY PETER,HORNÁ SUČA             nas/um:30/ 1/ 1 rozch.-00:01:21

bydl.:HORNÁ SÚČA            311.334km,por:   89 cel:   81 body:   295

           307  15 10-S -03303 1275 H 1257.238  1.13:37:38  53   77.467

                                       Spolu                53 bodov

 

74.JURICA MIROSLAV,HORNÁ SUČA        nas/um:24/ 3/ 3 rozch. 00:00:00

bydl.:HORNÁ SÚČA            313.481km,por:   77 cel:   75 body:   459

           308   9 11-CZ-0334 9143  H 1257.193  1.13:39:21  53   77.719

           373   3 09-S -0609 531   H 1245.125  1.13:41:46  51   94.121

           777  17 11-S -0609 80    A 1198.627  1.13:51:32  41  196.064

                                       Spolu               145 bodov

 

75.Ing.BARTOŠEK LAD.,KAMENIČANY      nas/um:30/ 7/ 7 rozch.+00:00:03

bydl.:BOHUNICE              325.551km,por:   49 cel:    9 body:  1103

           309  25 10-S -0611 110   A 1256.711  1.13:49:03  53   77.971

           377   2 09-S -0611 523   H 1244.620  1.13:51:34  51   95.130

           496   4 11-S -0611 789   H 1230.274  1.13:54:37  48  125.158

           505  21 11-S -0611 788   A 1229.500  1.13:54:47  48  127.429

           598   6 11-S -0611 737   H 1217.848  1.13:57:19  45  150.896

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  20

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           711  11 09-S -0611 555   A 1207.086  1.13:59:42  43  179.410

           759  22 11-S -0611 709   A 1200.262  1.14:01:14  41  191.522

                                       Spolu               329 bodov

 

76.POLJAK JOZEF,KAMENIČANY           nas/um:29/ 7/ 7 rozch.-00:00:01

bydl.:SLAVNICA              325.272km,por:   37 cel:   32 body:   920

           321  13 11-S -0611 457   A 1254.101  1.13:49:22  52   80.999

           351  24 09-S -55 544     H 1248.086  1.13:50:37  52   88.569

           354  17 11-S -55 2161    H 1247.448  1.13:50:45  52   89.326

           360  15 08-S -55 1175    H 1246.970  1.13:50:51  51   90.840

           366   1 10-S -55 137     A 1245.855  1.13:51:05  51   92.354

           374   4 10-S -55 139     A 1244.981  1.13:51:16  51   94.373

           495  21 11-S -55 2132    H 1230.382  1.13:54:22  48  124.905

                                       Spolu               357 bodov

 

77.ŠEDIVÝ JOZEF,TRENČÍN              nas/um:38/ 3/ 3 rozch. 00:00:00

bydl.:SOBLAHOV              326.175km,por:   79 cel:  107 body:   139

           322   2 12-S -0607 785   H 1253.957  1.13:50:07  52   81.252

           666  16 11-S -0606 373   H 1211.571  1.13:59:13  44  168.055

           681  19 12-S -0606 283   H 1210.447  1.13:59:28  43  171.840

                                       Spolu               139 bodov

 

78.CINGÁLEK JAROSLAV,V.BIEROVCE      nas/um:19/ 3/ 3 rozch. 00:00:00

bydl.:VEĽKÉ BIEROVCE        320.081km,por:   76 cel:   92 body:   212

           392  12 10-S -55 342     H 1243.194  1.13:47:28  51   98.915

           525   7 07-S -55 824     A 1227.304  1.13:50:48  47  132.475

           529   5 09-S -0608 3484  A 1226.442  1.13:50:59  47  133.485

                                       Spolu               145 bodov

 

79.JURÍČEK CYRIL,KAMENIČANY          nas/um:30/ 2/ 2 rozch.-00:00:12

bydl.:SEDMEROVCE            323.942km,por:   82 cel:   87 body:   256

           396  30 12-S -03502 649  A 1242.665  1.13:50:41  51   99.924

           590  24 11-S -55 2156    A 1218.514  1.13:55:51  46  148.877

                                       Spolu                97 bodov

 

80.PILNÝ ANTON+JURAJ,KAMENIČANY      nas/um:15/ 2/ 2 rozch.-00:00:01

bydl.:PREJTA                327.253km,por:   80 cel:   86 body:   271

           403  15 09-S -0611 914   H 1241.947  1.13:53:30  50  101.691

           408   7 11-S -0611 1106  H 1241.633  1.13:53:34  50  102.952

                                       Spolu               100 bodov

 

81.VAŠÍČEK PAVOL,DUBNICA             nas/um:28/ 5/ 5 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČ. TEPLICE        326.648km,por:   64 cel:   74 body:   467

           418  19 11-S -0612 851   H 1240.750  1.13:53:16  50  105.476

           422  18 12-S -0612 11    H 1240.278  1.13:53:22  50  106.485

           531  15 12-S -0612 13    H 1226.386  1.13:56:21  47  133.989

           608  22 12-S -0612 43    H 1216.717  1.13:58:28  45  153.419

           662  12 11-S -0612 857   H 1212.202  1.13:59:28  44  167.045

                                       Spolu               236 bodov

 

82.DZURÁK MARTIN,BOŠÁČKA             nas/um:17/ 2/ 2 rozch.-00:00:11

bydl.:BOŠÁCA                311.664km,por:   83 cel:   96 body:   207

           421   7 09-S -0999 8228  A 1240.289  1.13:41:17  50  106.233

           577  15 08-S -0604 424   A 1220.776  1.13:45:18  46  145.597

                                       Spolu                96 bodov

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  21

POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

 

83.KOŠÍK KAMIL,KAMENIČANY            nas/um:30/ 4/ 4 rozch.+00:00:01

bydl.:SLÁVNICA              325.110km,por:   70 cel:   73 body:   479

           443  16 10-S -0611 980   A 1237.493  1.13:52:43  49  111.784

           503  19 12-S -0611 755   H 1229.847  1.13:54:21  48  126.924

           518  22 12-S -0611 751   H 1228.066  1.13:54:44  47  130.709

           763   9 10-S -0611 953   A 1199.815  1.14:00:58  41  192.531

                                       Spolu               185 bodov

 

84.SUCHÁNEK MILAN,KAMENIČANY         nas/um:28/ 4/ 4 rozch.-00:00:01

bydl.:PRUSKÉ                325.487km,por:   71 cel:   66 body:   555

           448   8 12-S -55 350     H 1237.123  1.13:53:06  49  113.046

           602  12 12-S -0611 427   H 1217.305  1.13:57:23  45  151.905

           730  22 12-S -0611 426   A 1203.353  1.14:00:29  42  184.204

           772  16 10-S -0611 1073  H 1198.921  1.14:01:29  41  194.802

                                       Spolu               177 bodov

 

85.MIŠÁK DUŠAN,HORŇANY               nas/um:30/ 1/ 1 rozch.-00:00:01

bydl.:KRÁSNA VES            336.414km,por:   90 cel:   84 body:   272

           474   1 11-S -0605 56    H 1232.737  1.14:02:54  49  119.606

                                       Spolu                49 bodov

 

86.Bariš Karol,HORNÁ SUČA            nas/um:32/ 3/ 3 rozch. 00:00:00

bydl.:Dolná Suča            317.602km,por:   78 cel:   64 body:   588

           483   9 12-BE- 6305615   H 1231.811  1.13:47:50  48  121.877

           522  27 11-S -0609 1105  A 1227.368  1.13:48:46  47  131.718

           591   4 10-S -0999 3330  H 1218.500  1.13:50:39  46  149.129

                                       Spolu               141 bodov

 

87.HUDCOVSKÝ MIROSLAV,KAMENIČANY     nas/um:14/ 2/ 2 rozch.-00:00:01

bydl.:SLÁVNICA              325.230km,por:   85 cel:  106 body:   146

           506   8 12-S -0611 7088  H 1229.448  1.13:54:32  48  127.681

           785   4 11-S -0611 1077  H 1197.680  1.14:01:33  41  198.082

                                       Spolu                89 bodov

 

88.BEŇOVIČ ŠTEFAN,TRENČÍN            nas/um:15/ 1/ 1 rozch.+00:00:15

bydl.:TRENČÍN               319.436km,por:   91 cel:  111 body:   101

           514  13 12-S -0606 681   A 1228.836  1.13:49:57  48  129.700

                                       Spolu                48 bodov

 

89.PETERKA JÚLIUS,NOVÉ MESTO         nas/um:20/ 1/ 1 rozch. 00:00:00

bydl.:ČACHTICE              315.809km,por:   92 cel:  108 body:   134

           565   2 10-S -0603 1916  H 1222.329  1.13:48:22  46  142.569

                                       Spolu                46 bodov

 

90.MIKUŠINEC ROMAN,HORNÁ SUČA        nas/um:26/ 1/ 1 rozch. 00:00:00

bydl.:HORNÁ SÚČA            313.414km,por:   93 cel:   98 body:   206

           574  25 11-S -0609 540   H 1220.935  1.13:46:42  46  144.840

                                       Spolu                46 bodov

 

91.LEJOLLE JOZEF,TRENČÍN             nas/um:40/ 9/ 7 rozch. 00:00:00

bydl.:TRENČÍN               323.105km,por:   51 cel:   35 body:   899

           586   5 06-S -0606 380   H 1218.804  1.13:55:06  46  147.868

           588   3 10-S -0606 756   H 1218.651  1.13:55:08  46  148.372

           589  16 08-S -0606 537   H 1218.574  1.13:55:09  46  148.625

           593  21 10-S -0606 721   A 1218.498  1.13:55:10  46  149.634

           607  28 10-S -0606 730   H 1216.739  1.13:55:33  45  153.167

           627  38 08-S -0606 317   A 1214.985  1.13:55:56   0  158.213

           634  18 09-S -0605 840   H 1214.224  1.13:56:06  45  159.980

 

SLANÝ                     

                                                          STRANA :  22

POR.CHOVATEL POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF

           717  20 10-S -55 2244    A 1206.216  1.13:57:52  42  180.924

           720   1 11-S -55 2481    H 1205.841  1.13:57:57   0  181.681

                                       Spolu               316 bodov

 

92.MINÁRIK ANTON,KAMENIČANY          nas/um:23/ 1/ 1 rozch. 00:00:00

bydl.:PRUSKÉ                325.804km,por:   95 cel:   93 body:   210

           600  22 12-S -0611 857   H 1217.428  1.13:57:37  45  151.400

                                       Spolu                45 bodov

 

93.SIRAN ŠTEFAN,DUBNICA              nas/um:33/ 1/ 1 rozch.-00:00:31

bydl.:ILAVA                 328.174km,por:   94 cel:  103 body:   156

           615  15 10-H -27 26661   A 1216.360  1.13:59:48  45  155.185

                                       Spolu                45 bodov

 

94.Rybár Ľubomír,NOVÉ MESTO          nas/um:20/ 2/ 2 rozch.-00:00:01

bydl.:Beckov                317.942km,por:   86 cel:   90 body:   221

           689  12 11-S -0908 842   A 1209.441  1.13:52:53  43  173.858

           691  19 11-S -0908 846   A 1209.288  1.13:52:55  43  174.363

                                       Spolu                86 bodov

 

95.TEKULA JOZEF,NOVÉ MESTO           nas/um:20/ 1/ 1 rozch.-00:00:07

bydl.:BECKOV                317.542km,por:   96 cel:  101 body:   180

           695   1 05-S -0603 256   H 1208.456  1.13:52:46  43  175.372

                                       Spolu                43 bodov

 

96.HOLÚBEK PETER,TRENČÍN             nas/um:27/ 1/ 1 rozch.+00:01:20

bydl.:SOBLAHOV              326.109km,por:   97 cel:   88 body:   246

           702  12 12-S -0606 168   H 1207.811  1.14:00:00  43  177.139

                                       Spolu                43 bodov

 

97.BARTEK PETER,NEMŠOVÁ              nas/um:30/ 2/ 2 rozch. 00:00:00

bydl.:NEMŠOVÁ               323.033km,por:   87 cel:   94 body:   208

           715  28 10-S -0610 967   H 1206.472  1.13:57:45  42  180.419

           767   9 12-S -0610 446   H 1199.306  1.13:59:21  41  193.540

                                       Spolu                83 bodov

 

98.HOREČNÝ PAVOL,KAMENIČANY          nas/um:29/ 1/ 1 rozch.-00:00:01

bydl.:KAMENIČANY            325.855km,por:   98 cel:  105 body:   147

           741  12 11-S -0611 984   H 1202.195  1.14:01:03  42  186.980

                                       Spolu                42 bodov

 

—————

Späť