Súradnice chovateľov

 OPIS CHOVATEźOV
 Č. MENO CHOVATEźA    BYDLISKO       ORGANIZ.  POźUDNÍK ROVNOB.
1958 KROMMER IMRICH ING. NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 50 23.4 48 45 51.0
2355 KO�UCH JÁN      ČACHTICE       NOVÉ MESTO 17 47 38.4 48 42 48.0
2357 BENO JÁN       STARÁ TURÁ - PAPRAĎ NOVÉ MESTO 17 38 30.0 48 47 45.0
2358 PASTOREK JAROSLAV  ČÁSTKOVCE      NOVÉ MESTO 17 46 40.2 48 41 8.4
2359 MIKLÁNEK MILAN    BZINCE P/JAVORINOU  NOVÉ MESTO 17 44 38.4 48 49 21.6
2360 PETERKA JÚLIUS    ČACHTICE       NOVÉ MESTO 17 47 11.4 48 42 37.8
2361 RODENÁK MARTIN    STARÁ TURÁ      NOVÉ MESTO 17 41 35.4 48 46 53.4
2362 BACHÁR PAVOL     BRUNOVCE       NOVÉ MESTO 17 50 48.0 48 41 0.6
2363 BARANČÍK JAROSLAV  ČACHTICE       NOVÉ MESTO 17 47 16.8 48 42 12.0
2364 BRKAL JÁN ING.    STARÁ TURÁ - PAPRAĎ NOVÉ MESTO 17 38 24.0 48 47 34.8
2365 BRNČAL IVAN     LUBINA        NOVÉ MESTO 17 42 27.0 48 50 14.4
2366 DEDÍK JÁN      NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 50 16.8 48 46 12.6
2368 ATALOVIČ KAROL    NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 50 22.2 48 45 51.0
2369 ZÁMEČNÍK JAROSLAV  NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 46 1.8 48 50 16.2
2370 TEKULA JOZEF     BECKOV        NOVÉ MESTO 17 53 32.4 48 47 32.4
2371 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 50 3.6 48 46 12.6
2407 HALIENKA PETER    ČÁSTKOVCE      NOVÉ MESTO 17 47 16.2 48 41 35.4
3399 TREBATICKÝ JÁN    POVA�ANY       NOVÉ MESTO 17 50 43.2 48 42 52.2
4097 MOLNÁR + ĎURI�    VAĎOVCE       NOVÉ MESTO 17 42 37.8 48 44 15.0
4101 KOZINKA IVAN     NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 50 51.6 48 46 23.4
4135 LA�O JOZEF      NOVÉ MESTO N/VÁHOM  NOVÉ MESTO 17 49 43.8 48 44 44.4
4461 PSOTNÝ PETER     STARÁ TURÁ      NOVÉ MESTO 17 41 7.8 48 47 4.2
2356 JURÍK MILAN     NOVÉ MESTO N/VÁHOM  N.S.BO�ÁCA 17 49 23.4 48 45 32.4
2431 MINARČIC STANISLAV  ZABUDI�OVÁ      N.S.BO�ÁCA 17 50 36.0 48 51 12.6
2433 JANEGA MARIÁN    BO�ÁCA        N.S.BO�ÁCA 17 50 49.8 48 49 42.6
2434 JAKUBE DU�AN     N. MESTO NAD VÁHOM  N.S.BO�ÁCA 17 49 13.2 48 45 22.8
2436 JURÁČEK JOZEF    BO�ÁCA        N.S.BO�ÁCA 17 50 13.8 48 49 58.2
2437 �VANČARA S+P     ZEMIANSKE PODHRADIE N.S.BO�ÁCA 17 50 6.6 48 50 24.0
2439 DZURÁK MARTIN    BO�ÁCA        N.S.BO�ÁCA 17 50 12.6 48 50 3.0
2440 PERÁČEK źUBO�    ZEMIANSKE PODHRADIE N.S.BO�ÁCA 17 49 49.8 48 50 28.2
4124 VÁCLAV L+L      N. MESTO NAD VÁHOM  N.S.BO�ÁCA 17 50 4.8 48 46 0.0
4481 TURAN+MIKLÁNEK    MORAVSKÉ LIESKOVÉ  N.S.BO�ÁCA 17 47 34.8 48 49 10.2
4482 MIKLÁNEK JÁN     MORAVSKÉ LIESKOVÉ  N.S.BO�ÁCA 17 47 51.6 48 48 58.8
2441 MALÝCH MILAN     DÚBRAVA       HORNÁ SÚČA 17 57 52.2 48 57 26.4
2442 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 59 1.8 48 57 52.8
2446 JURICA MIROSLAV   HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 49.2 48 58 12.6
2447 PODOLÁK �TEFAN    HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 47.0 48 58 10.8
2448 MICHALÍK ZDENO    DOLNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 18 2 16.8 48 57 27.0
2449 MIČÁK JOZEF     HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 57 55.2 48 57 13.2
2451 BARTEK PAVOL     HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 22.2 48 57 34.8
2452 VRANÁK JÁN      HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 57 37.2 48 56 49.2
2453 MIKU�INEC ROMAN   HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 49.8 48 58 18.0
2455 SLIVA LADISLAV    DOLNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 18 1 47.4 48 57 55.2
2456 LUDVIK ROBERT    HORNÁ SČA      HORNÁ SÚČA 17 57 52.2 48 58 40.8
2458 CHUPÁČ JOZEF     DOLNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 18 0 32.4 48 59 39.6
2460 BABRŇÁK JOZEF    HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 18.0 48 57 17.4
4143 KAKO VIKTOR     HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 18.0 48 58 37.2
4144 BULEJKO MIROSLAV   HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 55 34.8 48 58 51.0
4146 POLÁČEK źUBO�    HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 58 31.2 48 57 22.8
4466 KAKO IVAN      HORNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 17 59 0.6 48 57 11.4
4477 VÝBO��OK JÁN     DOLNÁ SÚČA      HORNÁ SÚČA 18 2 3.6 48 57 6.0
4488 BULEJKO JOZEF    HORNÁ SÚčA      HORNÁ SÚČA 17 58 31.8 48 58 32.4
2344 AMBROZAY PETER    TRENČÍN       TRENČÍN   18 0 13.2 48 52 32.4
2347 JÁNO�ÍK JÁN st.   TRENČÍN       TRENČÍN   18 1 13.2 48 54 0.0
2348 KADÁK DANIEL     TRENČÍN       TRENČÍN   18 5 19.2 48 53 28.8
2349 KENDRALA JOZEF    TRENČÍN       TRENČÍN   18 0 10.2 48 52 32.4
2350 KOLÁRIK źUDOVÍT   TRENČÍN       TRENČÍN   18 1 46.8 48 53 7.8
2351 LEJOLLE JOZEF    TRENČÍN       TRENČÍN   18 4 12.6 48 53 48.0
4107 MASLO JAROSLAV ING. TRENČÍN       TRENČÍN   18 5 43.8 48 55 4.2
4108 MATÚ� VILIAM     TRENČÍN       TRENČÍN   18 3 52.2 48 52 6.6
4109 HALGO� PETER     SOBLAHOV       TRENČÍN   18 4 24.6 48 51 46.2
4110 HOLÚBEK PETER    SOBLAHOV       TRENČÍN   18 5 22.2 48 51 48.6
4433 ĎURAČI źUBO�     TRENČÍN       TRENČÍN   18 3 57.0 48 51 30.0
4434 �EDIVÝ JOZEF     SOBLAHOV       TRENČÍN   18 5 26.4 48 51 49.2
4440 JANDO MIROSLAV    SOBLAHOV       TRENČÍN   18 5 25.2 48 51 42.6
2382 ČERVEŇAN JOZEF    TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 0 21.6 48 50 48.0
2383 BEŇO RUDOLF     TRENČ. STANKOVCE   TR.TURNÁ  17 59 4.2 48 50 29.4
2384 HA�KO OLIVER     TRENČ. STANKOVCE   TR.TURNÁ  17 59 17.4 48 50 32.4
2385 JE�ÍK FRANTI�EK   TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 1 0.6 48 50 19.2
2386 JE�ÍK JOZEF     TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 1 2.4 48 51 3.0
2390 MAHRÍK PETER     TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 0 55.2 48 51 10.2
2391 MELI� STANISLAV   SELEC        TR.TURNÁ  17 59 46.8 48 46 38.4
2393 ZICHO JUSTÍN     SELEC        TR.TURNÁ  17 59 42.6 48 46 40.2
2394 JANTO�OVIČ �TEFAN  SOBLAHOV       TR.TURNÁ  18 3 52.8 48 51 34.8
2395 SANTA �TEFAN     TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 0 55.8 48 50 34.2
4153 DOHŇANSKÝ FRANTI�EK TRENČ. STANKOVCE   TR.TURNÁ  17 59 6.0 48 50 21.0
4154 BALAJ PAVOL     SOBLAHOV       TR.TURNÁ  18 4 42.6 48 51 51.6
4157 �EDIVÝ źUDOVÍT    TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 1 25.8 48 50 54.6
4158 MIKU�INEC JOZEF   TRENČ. STANKOVCE   TR.TURNÁ  17 59 0.6 48 50 21.0
4498 LAZO JAROSLAV    TRENČ. TURNÁ     TR.TURNÁ  18 1 4.8 48 51 9.0
4499 JANTO�OVIČOVÁ JARKA SOBLAHOV       TR.TURNÁ  18 3 52.8 48 51 34.8
2312 DOHŇANSKÝ VLADIMÍR  VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 0.6 48 51 4.2
2313 KURTI� JOZEF     TRENČ. STANKOVCE   V.BIEROVCE 17 59 46.2 48 50 39.0
2314 KULICH RUDOLF    TRENČ. STANKOVCE   V.BIEROVCE 17 59 20.4 48 49 50.4
2315 HOLO� JÁN      VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 8.4 48 51 18.6
2316 BULKO JÁN      VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 10.2 48 51 10.2
2317 ČECHVALA FRANTI�EK  VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 6.6 48 51 15.6
2318 BULKO PETER     VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 1.2 48 51 19.2
2319 DOBIÁ� JOZEF     TRENČ. STANKOVCE   V.BIEROVCE 17 59 10.8 48 50 6.6
2320 HLADKÝ RUDOLF    TRENČ. STANKOVCE   V.BIEROVCE 17 59 21.0 48 50 41.4
2321 PLESNIVÝ PETER    VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 15.6 48 51 13.2
2322 HOLO� FRANTI�EK   VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 58 59.4 48 50 59.4
2323 CINGÁLEK JAROSLAV  VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 10.8 48 51 10.8
2324 BULKO JOZEF     VEźKÉ BIEROVCE    V.BIEROVCE 17 59 3.6 48 51 7.8
2325 KOVÁČ LUKÁ�+DU�AN  KRIVOSÚD BODOVKA   V.BIEROVCE 17 58 29.4 48 49 16.8
4155 KURTI�OVÁ MONIKA   TRENČ. STANKOVCE   V.BIEROVCE 17 59 46.2 48 50 39.0
5511 MICHALEC DU�AN    CHOCHOLNÁ-VELČICE_89 V.BIEROVCE 17 56 57.0 48 52 7.2
2409 POLJAK JOZEF     SLAVNICA       KAMENIČANY 18 11 3.0 49 0 1.2
2410 PILNÝ ANTON     PREJTA        KAMENIČANY 18 11 52.8 48 58 42.0
2411 HUDCOVSKÝ MIROSLAV  SLÁVNICA       KAMENIČANY 18 10 57.6 48 59 57.0
2412 NOVOSAD FRANTI�EK  SLÁVNICKÉ PODHRADIE KAMENIČANY 18 9 33.0 49 0 56.4
2413 MONČEK PAVOL     BOLE�OV       KAMENIČANY 18 9 18.6 48 59 21.0
2414 MINÁRIK ANTON    PRUSKÉ        KAMENIČANY 18 12 27.0 49 1 16.2
2416 KO�AN+PACÍK     DOLNÁ BREZNICA    KAMENIČANY 18 15 24.0 49 4 33.6
2417 KOPAČKA JOZEF ING.  KAMENIČANY      KAMENIČANY 18 10 23.4 48 59 33.6
2418 KO�ÍK KAMIL     SLÁVNICA       KAMENIČANY 18 10 52.8 48 59 59.4
2420 JURÍČEK CYRIL    SEDMEROVCE      KAMENIČANY 18 10 24.6 49 0 48.0
2421 HOREČNÝ JOZEF    SLÁVNICA       KAMENIČANY 18 10 55.2 48 59 54.0
2423 FILO MILAN      PRUSKÉ        KAMENIČANY 18 12 54.0 49 1 48.0
2424 DA�KO AUGUSTÍN    KAMENIČANY      KAMENIČANY 18 10 0.0 48 59 30.0
2426 BEZECNÝ JOZEF    PREJTA        KAMENIČANY 18 12 15.0 48 58 36.0
2428 BAGIN JAROSLAV    KAMENIČANY      KAMENIČANY 18 9 58.2 48 59 30.6
2429 BAGIN IVAN      PREJTA        KAMENIČANY 18 13 18.6 48 58 6.0
2498 BARTO�EK LADISLAV  BOHUNICE       KAMENIČANY 18 12 13.2 49 1 16.2
2499 BURDEJ JAROSLAV   BOLE�OV       KAMENIČANY 18 9 9.6 48 59 12.0
4104 HUNA EMIL      PRUSKÉ        KAMENIČANY 18 12 24.0 49 1 49.8
4148 TOMANICA �TEFAN   PRUSKÉ        KAMENIČANY 18 12 27.0 49 1 22.8
4150 HOREČNÝ PAVOL    KAMENIČANY      KAMENIČANY 18 12 48.0 49 1 41.4
4151 BARTÁK ANTON     PRUSKÉ 304      KAMENIČANY 18 12 23.4 49 1 51.0
4152 SUCHÁNEK MILAN    PRUSKÉ        KAMENIČANY 18 12 21.0 49 1 31.8
2352 PREDANÓCY JÁN    TRENČÍN       DUBNICA   18 3 18.0 48 53 28.2
3142 KO��ÁL JAROSLAV   DUBNICA NAD VÁHOM  DUBNICA   18 10 11.4 48 57 30.6
3145 RIEČICKÝ PAVOL    TRENČ. TEPLÁ     DUBNICA   18 7 30.6 48 55 57.6
3147 PERĎOCH VILIAM    PRÍLES        DUBNICA   18 8 7.2 48 57 6.0
3149 VA�ÍČEK PAVOL    TRENČ. TEPLÁ     DUBNICA   18 8 48.0 48 55 25.2
3151 JELÍNEK JIŘÍ     DUBNICA NAD VÁHOM  DUBNICA   18 9 39.6 48 57 24.0
3152 LOVIČ RUDOLF     PREJTA        DUBNICA   18 12 22.2 48 58 36.6
3153 REM�ÍK LADISLAV   KO�ECA        DUBNICA   18 15 51.0 49 0 36.6
3155 �IAČEK MARTIN    KO�ECA        DUBNICA   18 16 44.4 49 0 48.0
3157 MIKU�KA MIROSLAV   TUNE�ICE       DUBNICA   18 17 0.0 49 1 35.4
3158 KOŇUCH LADISLAV   KO�ECA        DUBNICA   18 16 47.4 49 0 49.8
3159 GA�PARÍK JOZEF    DUBNICA NAD VÁHOM  DUBNICA   18 9 54.0 48 57 16.2
3160 MOJTO MILAN     ILAVA        DUBNICA   18 14 6.0 48 59 54.6
3162 �IAČEK M+M      DUBNICA NAD VÁHOM  DUBNICA   18 9 43.8 48 57 15.0
3164 LETKO MILAN     DUBNICA NAD VÁHOM  DUBNICA   18 13 12.0 48 59 6.6
3333 MARTON J.      PREJTA        DUBNICA   18 18 12.0 48 59 6.6
3355 BEHAN JOZEF     TUNE�ICE       DUBNICA   18 17 0.0 49 1 33.6
3366 MIKLOVIČ JOZEF    KOLAČÍN       DUBNICA   18 9 32.4 48 56 12.0
3388 PUČKOVICA JOZEF   HORNÁ PORUBA     DUBNICA   18 17 0.6 48 57 48.6
3389 DAŇO MARIÁN     DUBNICA NAD VÁHOM  DUBNICA   18 9 25.8 48 57 56.4
4096 NOVÁK MILAN ING.   MELČICE       DUBNICA   17 55 6.6 48 50 19.8
4105 REM�ÍK LUKÁ�     KO�ECA        DUBNICA   18 15 51.0 49 0 36.6
4156 SIRAN �TEFAN     ILAVA        DUBNICA   18 13 8.4 48 59 15.6
1606 HABLÁK ANTON     PEČEŇANY       HORŇANY   18 13 50.4 48 40 24.0
1616 SKREKA MARIAN    RYBANY        HORŇANY   18 15 34.2 48 39 49.8
2327 MI�ÁK ALOJZ     KRÁSNA VES      HORŇANY   18 13 44.4 48 50 21.6
2328 PE�KO MIROSLAV    MOTE�ICE       HORŇANY   18 11 4.2 48 49 37.2
2333 TEPLAN VLASTIMIL   PETROVA LEHOTA    HORŇANY   18 10 27.6 48 52 9.0
2334 MI�ÁK DU�AN     KRÁSNA VES      HORŇANY   18 13 44.4 48 50 18.0
2335 LA�TÍK �TEFAN    SVINNÁ        HORŇANY   18 10 6.6 48 47 7.2
2336 RYCHTARECH PETER   MOTE�ICE       HORŇANY   18 11 1.2 48 49 53.4
2337 KOVÁČ LADISLAV    HORŇANY       HORŇANY   18 11 36.6 48 46 40.8
2339 KO��ÁL JOZEF     MOTE�ICE       HORŇANY   18 11 9.6 48 49 37.2
2340 MINÁRIK JOZEF    HORŇANY       HORŇANY   18 11 39.0 48 46 32.4
2342 BLA�ENEC �TEFAN   PODLU�ANY 164    HORŇANY   18 14 23.4 48 46 36.0
4100 MACHARA JOZEF    BOBOT        HORŇANY   18 11 32.4 48 48 22.2
4102 MACHARA RASTISLAV  SLATINKA       HORŇANY   18 16 3.0 48 50 13.8
4103 GAVENDA JÁN     PE�OVKA       HORŇANY   18 9 40.8 48 51 15.6
4437 VAŇO ONDREJ     PODLU�ANY_173    HORŇANY   18 14 22.8 48 46 40.8
4438 ZÁMEČNÍK PETER    BOBOT        HORŇANY   18 11 32.4 48 48 22.2
4810 BEZÁK MARIAN     RYBANY        HORŇANY   18 15 18.6 48 40 8.4
2372 MACHARA VINCENT   KźÚČOVÉ       NEM�OVÁ   18 5 18.6 48 56 54.6
2373 HLADKÝ VÍT ING.   KźÚČOVÉ       NEM�OVÁ   18 5 15.6 48 56 48.0
2374 BARTEK PETER     NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 7 19.2 48 57 48.0
2375 LAMAČKA ADAM     NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 6 54.6 48 57 44.4
2376 LUBINA ONDREJ    NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 7 48.0 48 57 56.4
2377 ONDREIČKA PETER   NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 6 54.0 48 57 36.0
2378 BONKO JOZEF     NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 6 36.6 48 57 36.6
2379 PROSŇANSKÝ �TEFAN  NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 6 5.4 48 57 40.8
2380 BALÁ� źUBOMÍR    NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 6 53.4 48 57 48.6
2381 KRAJČI �TEFAN    HORNÉ SŔNIE     NEM�OVÁ   18 6 11.4 48 59 48.6
4142 PRNO JOZEF      źUBORČA       NEM�OVÁ   18 9 33.0 48 57 28.8
5522 RÝGER źUBOMÍR    NEM�OVÁ       NEM�OVÁ   18 6 26.4 48 57 31.8