Výbor OZ

Predseda

 

Brnčal Ivan

916 01 Stará Turá, SNP 58

0908 736 509

idamer@idamer.sk

 

 

Podpredseda

 

Bartošek Ladislav Ing.

Bohunice 238

0903 453 843

 

Tajomník

 

Benča Andrej Ing.

916 21 Čachtice, Družstevná 671

andrej.benca@gmail.com

 

Pokladník

 

Škreka Marian

Rybany 467

0915 727 522

 

Výcvikár

Viktor Kako

913 33 Horná Súča 1085

0907 081 028

cvengo65@azet.sk

 

Autoreferent

 

Bulejko Jozef

913 33 Horná Súča 1321

0918 424 581

Hospodár

 

Rýger Lubomír

Borovského 928/3

Nemšová

0908 196 885

 

Predseda KRK

 

Poljak Jozef

Slavnica224

0918 001 409